22.10.2018 - SSK Emekli

Farklı Kamu Kurum Veya Kuruluşunda Çalışanlar Açısından Kıdem Tazminatı


Farklı Kamu Kurum Veya Kuruluşunda Çalışanlar Açısından Kıdem Tazminatı

Aynı alt işveren tarafından ve aynı iş sözleşmesine tabi olarak farklı kamu kurum veya kuruluşlarında çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında farklı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınarak tespit olunur. Farklı kamu kurum veya kuruluşlarda çalıştırılan işçilerden son alt işvereni ile yapılmış olan iş sözleşmeleri kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona erenlerin tespit edilen sürelere ilişkin kıdem tazminatları, çalıştırıldığı son kamu kurum veya kuruluşu tarafından ödenir.

 

Kamu kurum veya kuruluşlarından sonra özel sektör işyerinde çalışmaya devam edenler açısından kıdem tazminatı Alt işveren ile yapmış olduğu iş sözleşmesi sona ermeyen ve alt işveren tarafından 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunan idarelere ait işyerleri dışında bir işyerinde çalıştırılmaya devam olunanlardan iş sözleşmesi kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona eren işçilerin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında aynı veya farklı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınarak tespit olunur. Bu işçilerden son alt işverenleri ile yapılmış olan iş sözleşmeleri kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona ermiş olanların tespit edilen sürelere ilişkin kıdem tazminatları, çalıştırıldıkları son kamu kurum veya kuruluşu tarafından kendi işyerindeki en son ücretinin, yılları itibarıyla asgari ücret artış oranları dikkate alınarak güncellenmiş miktarı üzerinden hesaplanarak ödenir.

Kıdem Tazminatı Ödeme Usulü
4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında alt
işveren tarafından çalıştırılan işçilerin bu Yönetmelik hükümlerine göre tespit
edilen sürelere ilişkin kıdem tazminatları, ilgili kamu kurum veya kuruluşunca
mülga 1475 sayılı Kanunun yürürlükte olan 14 üncü maddesi kapsamında ödenir.
Kamu kurum veya kuruluşları tarafından yapılacak olan kıdem tazminatı
ödemeleri, doğrudan işçinin banka hesabına yapılır.
Kıdem tazminatına hak kazananlar için düzenlenen ödeme belgesine; işçinin yazılı
talebi, harcama talimatı, hizmet cetveli ve kıdem tazminatının hesaplanmasını
gösteren belge de eklenir.
İşçinin iş sözleşmesinin hangi nedenle sona erdiğine ilişkin olarak alt işverenden
alınmış olan belge, kıdem tazminatı ödemesini yapan kamu kurum veya kuruluşu
tarafından muhafaza edilir.
Bu Yönetmelik kapsamında tespit edilen hizmet süresine ilişkin kıdem
tazminatı, 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce
iş sözleşmesi feshedilmiş olan işçilere ödenmez.

Bir önceki yazımız olan Emeklilik’te Son Yedi Yıl Kuralı başlıklı makalemizde Borçlanma son 7 yıl, Emeklilik ve son 7 yıl hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SORUN