26.06.2019 - SSK Emekli

Eşe ve Çocuklara Aylık Bağlanma


Eşe ve Çocuklara Bağlanma

 Eşe aylık bağlama şartları:  Sigortalının ölümü ile dul kalan eşe aylık bağlanabilmesi için, ölüm tarihinde sigortalı ile Türk Medeni Kanununa uy­gun olarak evlilik ilişkisinin bulunması gerekmektedir.

Çocuklara aylık bağlama şartları : Ölüm aylığı bağlanmasında evlilik bağı içinde doğan ço­cuklar ile sigortalı ve eşi tarafından birlikte evlat edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlanmış çocuklar da hak sahibi sayılmaktadır. Ölüm aylığına hak kazanma şartları yönünden çocuklar için ortak koşul;

 • Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte, ceza infaz kurum­lan ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve ben­zeri ünitelerde iş kazası ve meslek hastalığı ile analık sigorta­sına tabi çalıştırılan hükümlü ve tutuklular,
 • Haklarında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık si­gortası hükümleri uygulanan, 3308 s. Meslekî Eğitim Kanu­nunda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eği­tim gören öğrenciler ile yine iş kazası ve meslek hastalığı si­gortasına tabi meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tâbi tutulan öğrenciler,
 • Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edin­dirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan ve hakların­da iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanan kursiyerler,

Eşe ve Çocuklara Aylık Bağlanma Hariç olmak üzere, 5510 sayılı Kanun veya yabancı bir ül­ke mevzuatı kapsamında çalışmama veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olmasıdır.

Çocuklara ilişkin diğer koşullar, çocuğun kız veya erkek veya malul olmasına göre farklılıklar göstermektedir.

 • Erkek Çocuklar

Erkek çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için öğrenci değilse 18, orta öğrenim yapması halinde 20, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış olması şarttır.

Orta öğrenimin 20, yüksek öğrenimin ise 25 yaşından ön­ce bitirilmesi halinde, ölüm aylıkları bu yaşlar beklenmeden kesilecek, erkek çocukların evlenmesi halinde aylıkları kesil­meyecektir.

 • Kız Çocuklar

Kız çocuklarının yaşları ne olursa olsun evli olmaması, evli olmakla birlikte sonradan boşanması veya dul kalması şarttır. Kız çocukların hak sahibi olma şartları içerisinde belli yaşlara kadar öğrenci olma koşulları aranmaz. Eşinden boşan­dığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı tespit edilen kız çocuklarının ölüm aylıkları kesilecektir.

 • Malul Çocuklar

Ölüm aylığı, Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gü­cünü en az % 60 oranında yitirip malûl olduğu anlaşılan kız ve erkek çocuklarına bağlanacaktır. Malul çocuklarda yaş, öğren­cilik niteliği ile bekar olma şartları aranmaz. Hak sahibi malul çocukların malullük durumlarının tespiti için hastaneye sevk işlemleri, sağlık kurulu raporlarının Kurum Sağlık Kuruluna intikali bu Genelgenin “D. Malullük Sigortası” bölümünün “2” ve “7-b” bölümlerinde belirtildiği şekilde yapılacağından bu­rada tekrarlanmamıştır.

Bir önceki yazımız olan Kısmi Emeklilik başlıklı makalemizde kısmı emeklilik şartları, ne zaman emekli ve yaştan emekli hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 2 SORU
 1. Nurten tezgiden dedi ki:

  Annem 2017 yilinda vefat etti ssk dan emekliydi.ben de ssk dan emekliyim annemin maasini da nasıl alabilirim başka bir gelirim yok.ne yapmam gerekli

 2. meliha aslan dedi ki:

  iyi günler. ben ve kardeşlerim ölen babamdan yetim aylığı alıyordık. fakat annemin resmi nikahı olmadıgı için alamıyor. Annemin hiçbir geliri yok. anneme babamdan dolayı dul aylıgı baglatabiliyor muyuz ? yada biz sgk ya kardeşler olarak dilekçe verip annemizin üzerine geçmesini isteyebilir miyiz ?

SORU SORUN