25.05.2018 - SSK Emekli

Emeklilikte Yaş düzeltmeleri Dikkate Alınır Mı?


Emeklilikte Yaş düzeltmeleri Dikkate Alınır Mı?

Yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık bağlanmasına iliş­kin haklardan yararlanmak için 5510 s.ı Kanunda yer alan şartlardan biri de yaş olup, 5510 sayılı Kanunun 57. madde­sinde, sonradan yapılacak yaş düzeltmelerinde, sigorta kolları için yaşın hesabında aşağıda belirtilen doğum tarihlerinin esas alınacağı öngörülmüştür. Buna göre;

– İş kazasıyla meslek hastalığı halinde, hak sahiplerine bağlanacak gelirlerin hesabında, iş kazasının olduğu veya meslek hastalığının hekim veya sağlık kurulu raporu ile ilk  defa tespit edildiği tarihte nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihleri,

  • Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin yaş ile il­gili hükümlerin uygulanmasında, sigortalıların, mülga 5417, 6900, 506, 1479 ve 2926 sayılı Kanunlar ile 2925 ve 5434 sayılı Kanunlara, 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesine tâbi san­dıklara veya 5510 sayılı Kanuna göre ilk defa malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi oldukları tarihte, nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihleri,
  • Ölüm sigortasında hak sahibi çocukların yaşlarında, si­gortalının 5510 sayılı Kanuna veya mülga kanunlar kapsamın­da ilk defa malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi olduğu tarihte, nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihleri, sigor­talının çalışmaya başlamasından sonra doğan çocukların ise nüfus kütüğüne ilk yazılan doğum tarihleri, esas alınacaktır.

Sigortalıların, iş kazasının olduğu veya meslek hastalığı­nın tespit edildiği veya ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına tabi olduğu tarihten sonraki yaş düzeltmeleri dikkate alınma­yacaktır.

Diğer taraftan, nüfus kütüğünde ilk defa kayıtlı olan do­ğum tarihinin;

  • Nüfus kütüğünün yenilenmesi sırasında, yeni kütük ka­yıtlarına,
  • Nüfus kütüklerinin naklinde, yeni nüfus idaresi kayıtla­rına,
  • Türk vatandaşlığına geçenlerin Türkiye’deki nüfus ida­resi kayıtlarına,

hatalı işlenmiş olması nedeniyle yapılan düzeltmelerin, sigortalıların iradesi dışında nüfus idaresince yapılan maddi hataların giderilmesi amacını taşıması nedeniyle düzeltilmesi halinde, bu hususların belgelenmesi veya mahkeme kararında belirtmiş olması halinde söz konusu kayıt düzeltmelerinde , düzeltilen yeni katsayı esas alınacaktır.

 

Bir önceki yazımız olan Malüllük Aylığı başlıklı makalemizde Malülen Emeklilik hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SORUN