24.08.2019 - SSK Emekli

Emeklilik Hesaplama


Emeklilik Hesaplama

Emeklilik Hesaplama : 5510 Sayılı Kanunun meydana getirdiği değişiklikler ve uygulamalar emeklilik hesaplama işlemlerini karmaşık hale gelmiştir. 5510 Sayılı kanuni ile  hayatımıza giren kademeli sistem erken emekliliği ortadan kaldırmış ve her kişi için ilk işe giriş tarihine göre ve çalıştığı kuruma göre değişen bir emeklilik hesaplama sistemi meydana getirmiştir.

Aşağıdaki Yazımızda ve yaş ,prim ve diğer şartları doldurulduğunda nasıl emekli olacağınıza dair size bir fikir verecektir.

Emekliliğe hak kazanıp kazanmadığına bakılırken genel olarak üç şart aranır.   Bunlar  Belirli bir PRİM  GÜNÜNÜ doldurmuş olmak, Belirli Bir SİGORTALILIK SÜRESİNİ doldurmuş olmak, Belirli bir YAŞI TAMAMLAMIŞ olmak

Ancak yıllar itibariyle bu üç şartta da değişiklikler yapıldığından bir SSK’lının ne zaman emekli olacağına SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİ önem arz etmektedir.

08.9.1999 (Hariç) Tarihinden Önce İşe Başlamış Olan SSK’lılar Hangi Şartlarla Tam Emekli Aylığına Hak Kazanır?

08.9.1999 Tarihinden Önce İşe Başlamış Olan Er­kek SSK’lıların Emekliliği

Sigortalılık süresinin başlangıcı 08.09. 1976’dan önce olan erkek SSK’lılar

 • 55 yaşını doldurmuş olma ve en az 5000 gün veya,
 • 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber, 25 yıldan beri sigortalı bulunma ve en az 5000 gün,

Sigortalılık süresinin başlangıcı 08.09.1976’dan sonra olan erkek SSK’lılar

Tam Emeklilik Aylığı İçin Gereken 3 Şart 1. Şart 2. Şart 3. Şart
İlk Sigortalılık Başlangıç Tarihi Tamamlaması

gereken

sigortalılık

süresi

Emekli Ola­cağı Yaş Tamamlaması gereken prim ödeme süresi
09.09.1976-23.05.1979 25 44 5000
24.05.1979-23.11.1980 25 45 5000
24.11.1980-23.05.1982 25 46 5075
24.05.1982-23.11.1983 25 47 5150
24.11.1983-23.05.1985 25 48 5225
24.05.1985-23.11.1986 25 49 5300
24.11.1986-23.05.1988 25 50 5375
24.05.1988-23.11.1989 25 51 5450
24.11.1989-23.05.1991 25 52 5525
24.05.1991-23.11.1992 25 53 5600
24.11.1992-23.05.1994 25 54 5675
24.05.1994-23.11.1995 25 55 5750
24.11.1995-23.05.1997 25 56 5825
24.05.1997-23.11.1998 25 57 5900
24.11.1998-08.09.1999 25 58 5975
09.09.1999-30.04.2008 60 7000

Yukarıdaki Tabloya bakarak erkek sigortalılar ne zaman ve hangi şartlarda emekli olabileceklerini öğrenmeleri müm­kündür.

08.9.1999 Tarihinden Önce İşe Başlamış Olan Ka­dın SSK’lıların Emekliliği

Sigortalılık süresinin başlangıcı 08.09.1981 ‘den önce oian kadın SSK’lılar

 • 50 yaşını doldurmuş olma ve en az 5000 gün veya,
 • 50 yaşını doldurmamış olmakla beraber, 20 yıldan beri sigortalı bulunma ve en az 5000 gün,

Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getirenler, tam emekli aylığına hak kazanmak­tadırlar

Sigortalılık süresinin başlangıcı 08.09.1981’den sonra olan kadın SSK’lılann emeklilik şartlan

Tam Emeklilik Aylığı İçin Gereken 3 Şart 1. Koşul 2. Koşul 3. Koşul
İlk Sigortalılık Başlangıç

Tarihi

Gerekli

sigortalılık

süresi

Emekli

Olacağı

Yaş

Gereken prim ödeme Gün Sayısı
09.09.1981-23.05.1984 20 40 5000
24.05.1984-23.05.1985 20 41 5000
24.05.1985-23.05.1986 20 42 5075
24.05.1986-23.05.1987 20 43 5150
24.05.1987-23.05.1988 20 44 5225
24.05.1988-23.05.1989 20 45 5300
24.05.1989-23.05.1990 20 46 5375
24.05.1990-23.05.1991 20 47 5450
24.05.1991-23.05.1992 20 48 5525
24.05.1992-23.05.1993 20 49 5600
24.05.1993-23.05.1994 20 50 5675
24.05.1994-23.05.1995 20 51 5750
24.05.1995-23.05.1996 20 52 5825
24.05.1996-23.05.1997 20 53 5900
24.05.1997-23.05.1998 20 54 5975
24.05.1998-23.05.1999 20 55 5975
24.05.1999-08.09.1999 20 56 5975
09.09.1999 -30.04.2008 Yok 58 7000

Yukarıdaki tabloya bakarak bayan sigortalılar ne zaman ve hangi şartlarda emekli olabileceklerini öğrenmeleri müm­kündür.

 

30.04.2008 Tarihinden Sonra İlk Defa Sigortalı Olan SSKTıların (4/1-a’hların) Emeklilik Şartları

30.04.2008 Tarihinden Sonra İlk Defa Sigortalı Olan Erkek SSKTıların (4/1-a’lıların) Emeklilik Şartları

Sosyal güvenlik reformu ile birlikte ilk defa 30.04.2008 ta­rihinden Sonra sigortalı olan 4/1-a’ lıların (SSKTıların) emekli­lik koşullarında köklü değişiklik yapılmıştır. Belirtilen tarihten sonra ilk defa sigortalı olan erkek sigortalıların emeklilik için gereken prim gün sayısı 7000 günden 7200 güne çıkarılmıştır.

Diğer yandan emeklilik yaşları da kademeli olarak yükseltil­miştir.

30.04.2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar aşağıdaki tab­loda yer alan hangi dönem aralığında gerekli olan 7200 prim gün sayısını doldurmuş iseler o tarihte emekli olacaklardır.

30.04.2008 Tarihinden Sonra İlk Defa Sigortalı Olan Erkek SSK’lılann (4/1-a’lılarm) Emeklilik Şartları

Erkek 4/1-a (SSK’lı) Emeklilik Şartları
Dönem aralığı Emeklilik İçin

Gerekli Yaş / Prim

Gün Sayısı

01.05.2008-31.12.2035 60/7200
01.01.2036-31.12.2037 61/7200
01.01.2038 – 31.12.2039 62/7200
01.01.2040-31.12.2041 63/7200
01.01.2042 – 31.12.2043 64/7200
01.01.2044-31.12.2045 65/7200
01.01.2046-31.12.2047 65/7200
01.01,2048’den itibaren 65/7200

 

30.04.2008 Tarihinden Sonra İlk Defa Sigortalı Olan Bayan SSK’lıların (4/1-a’lıların) Emeklilik Şartları

Sosyal güvenlik reformu ile birlikte ilk defa 30.04.2008 ta­rihinden Sonra sigortalı olan 4/1-a’ lıların (SSK’lılann) emekli­lik koşullarında köklü değişiklik yapılmıştır. Belirtilen tarihten sonra ilk defa sigortalı olan bayan sigortalıların da emeklilik için gereken prim gün sayısı 7000 günden 7200 güne çıkarıl­mıştır. Diğer yandan emeklilik yaşları da kademeli olarak yük­seltilmiştir. 30.04.2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar aşağı­daki tabloda yer alan hangi dönem aralığında gerekli olan 7200 prim gün sayısını doldurmuş iseler o tarihte emekli ola­caklardır.

30.04.2008 Tarihinden Sonra İlk Defa Sigortalı Olan Bayan SSK’lılarm (4/1-a’lıların) Emeklilik Şartları

Kadın 4/1-a (SSK’lı) Emeklilik Şartları
Dönem aralığı Emeklilik İçin

Gerekli Yaş / Prim

Gün Sayısı

01.05.2008-31.12.2035 58/7200
01.01.2036-31.12.2037 59/7200
01.01.2038-31.12.2039 60/7200
01.01.2040-31.12.2041 61/7200
01.01.2042-31.12.2043 62/7200
01.01.2044-31.12.2045 63/7200
01.01.2046-31.12.2047 64/7200
01.01,2048’den itibaren 65/7200

SSK’LILARIN YAŞ HADDİNDEN (KISMİ AYLIK­LA) EMEKLİLİK HESAPLAMA ŞARTLARI

İlk Defa 08.09.1999 -30.04.2008 Tarihleri Arasında Sigortalı Olan Kadın Ve Erkeklerinin Kısmi Emeklilik Koşul­ları

08.09.1999 -30.04.2008 tarihleri arasında ilk defa sigortalı olan Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4 500 gün prim ödemiş olmaları koşullarıyla kısmi emeklilik aylığına hak kazanacak­lardır.

08.09.1999 -30.04.2008 Tarihleri Arasında Sigor­talı Olan Kadın Ve Erkeklerinin Kısmi Emeklilik Koşulları

İlk Sigortalılık Başlangıcı Yaş Haddinden (Kısmi) Emeklilik Koşulları
Gereken

Sigortalılık Süresi

Gereken

Yaş

Gereken Prim Ödeme Gün Sayısı
Kadın Erkek Kadın Erkek
08.09.1999 58 60 7000
30.04.2008 25 25 58 60 4500

 

08.09.1999 Tarihinden Önce Sigortalı Olan Kadın Ve Erkeklerinin Kısmi Emeklilik Koşulları

08.09.1976’dan önce işe başlayan erkek sigortalılar 55 ya­şını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün prim ödemesi koşullarıyla Kısmi (yaş haddin­den) emekli olabilmektedir.

08.09.1981’den önce işe başlayan kadın sigortalıların 50 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün prim ödemesi koşullarıyla Kısmi (yaş haddin­den) emekli olabilmektedir.

Bu bağlamda 23.05.2002 ve öncesinde kadınlar ile erkek sigortalıların; – Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün prim gün sayısı koşullarının tamamını yerine getirmiş olmaları halinde yaş haddinden (kısmi) emeklilik aylığına hak kazan­maktadırlar. Belirtilen tarihten sonra yerine getirenlerin du­rumu ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

08.09.1999 Tarihinden Önce Sigortalı Olan Kadın ve Erkeklerinin Kısmi Emeklilik Hesaplama Koşulları

23.05.2002 tarihi itibariyle

Erkeklerin 15 yıllık sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 55 yaş koşullarını: Kadınların 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 50 yaş koşullarını:

ERKEK

Kısmi

Emekli

Olabileceği

Yaş

KADIN

Kısmi

Emekli

Olabileceği

Yaş

23.05.2002 ve öncesinde şartları yerine geti­renler 55 50
24.05.2002 ile 23.05.2005 tarihleri arasında dolduranlar 56 52
24.05.2005 ile 23.05.2008 tarihleri arasında dolduranlar 57 54
24.05.2008 ile 23.05.2011 tarihleri arasında dolduranlar 58 56
24.05.2011 ile 23.05.2014 tarihleri arasında dolduranlar 59 58
24.05.2014 tarihinden sonra dolduranlar 60 58

 

30.04.2008 Tarihinden Sonra Sigortalı Olan Kadın Ve Erkeklerinin Kısmi Emeklilik Hesaplama Koşulları

a) Erkek sigortalıların Yaş Haddinden Emekliliği

Sosyal güvenlik reformu ile birlikte ilk defa 01.05.2008 ta­rihinde ve sonrasında sigortalı olan erkeklerin yaş haddinden (kısmi) emeklilik için ödeyecekleri prim gün sayısı 4500 gün’den 5400 güne çıkarılmıştır. Bu meyanda ödenecek prim gün sayısı 900 gün artırılmıştır. Yaş haddinden emeklilik için gere­ken koşullar kademeli olarak artırılmıştır.

 30.04.2008 Tarihinden Sonra Sigortalı Olan Erkeklerinin Kısmi Emeklilik Hesaplama Koşulları

İlk SİGORTALILIK BAŞLANGICI EMEKLİLİK İSTEM TARİHİNDEKİ GEREKEN EN AZ
Yaş Prim Gün Sayısı
4/1-a Erkek
01.05.2008-31.12.2008 4/1-a 63 4600
01.01.2009 – 31.12.2009 4/1-a 63 4700
01.01.2010-31.12.2010 4/1-a 63 4800
01.01.2011 -31.12.2011 4/1-a 63 4900
01.01.2012-31.12.2012 4/1-a 63 5000
01.01.2013-31.12.2013 4/1-a 63 5100
01.01.2014-31.12.2014 4/1-a 63 5200
01.01.2015-31.12.2015 4/1-a 63 5300
01.01.2016- 4/1-a 63 5400

 

Kadın sigortalıların Yaş Haddinden Emekliliği

Sosyal güvenlik reformu ile birlikte ilk defa 01.05.2008 ta­rihinde ve sonrasında sigortalı olan kadınların yaş haddinden (kısmi) emeklilik için de ödeyecekleri prim gün sayısı 4500 günden 5400 güne çıkarılmıştır. Bu meyanda kadınların öde­necek prim gün sayısı 900 gün artırılmıştır.

Buna göre ilk defa 01.05.2008 tarihinde ve sonrasında si­gortalı olan kadınlar yaş haddinden (kısmi) emeklilik için ge­reken koşullar aşağıda gösterilmiştir;

30.04.2008 Tarihinden Sonra Sigortalı Olan Kadınların Kısmi Emeklilik Hesaplama  Koşulları

SİGORTALILIK SÜRESİNİN BAŞLANGICI EMEKLİLİK İSTEM TARİHİNDEKİ GEREKEN EN AZ
Yaş Gün

Sayısı

4/1-a Kadın
01.05.2008-31.12.2008 4/1-a 61 4600
01.01.2009-31.12.2009 4/1-a 61 4700
01.01.2010-31.12.2010 4/1-a 61 4800
01.01.2011 -31.12.2011 4/1-a 61 4900
01.01.2012-31.12.2012 4/1-a 61 5000
01.01.2013-31.12.2013 4/1-a 61 5100
01.01.2014-31.12.2014 4/1-a 61 5200
01.01.2015-31.12.2015 4/1-a 61 5300
01.01.2016- 4/1-a 61 5400

 

Emeklilik Hesaplama Programı

Bir önceki yazımız olan SSK Sorgulama başlıklı makalemizde E-Bildirge, Emekli Aylık Bilgisi ve Emekli Aylık Kesinti hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 56 SORU
 1. ANCUTA KAV dedi ki:

  Merhaba ben Romanya da çalıştım başlangıç 28.0.1989 çıkış 30.06.1992 burdan emeklilik nezaman bir bilgi verirsiniz memnun olurum romanya ndan belge geldi

 2. Mustaca DOĞAN dedi ki:

  Nezaman emekli olurum

 3. ferhat dedi ki:

  05/10/1987stajerlik baslangici
  11/10/1990 primlerimin odenmesi borclanma yoksa normal emekli ola bilmem hangi tarihte olacaktir

SORU SORUN