15.12.2018 - SSK Emekli

Emekli Sandığı otuz yıldan fazla emekli ikramiyesi


Emekli Sandığı otuz yıldan fazla emekli ikramiyesi: Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce otuz yıldan fazla emekli ikramiyesine müstahak hizmet süreleri bulunmasına rağmen, otuz tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere,

Otuz yılı aşan her tam hizmet yılı için 50 Türk lirasının altında olmamak üzere, görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar ve emekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler dikkate alınarak tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesinin, kendilerinin veya hak sahiplerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir yıl içerisinde başvuruda bulunmaları şartıyla, 7.500 Türk lirasına kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde, varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içerisinde ödenir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapıp dava açmamış olanların başvuruları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılır. Bu fıkra kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı hiçbir şekilde 100 Türk lirasının altında olamaz.

Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde, dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak tutar birinci fıkra hükümlerine göre ödenir.

Mahkemelerce, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalarda davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilir. Yargılama giderleri idare üzerinde bırakılır ve vekalet ücretinin dörtte birine hükmedilir. Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun yollarına başvurulmaz ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan itiraz veya temyiz başvurularından vazgeçilmiş sayılır.”

İlgili Resmi Gazete

Bir önceki yazımız olan Memurların Emekli İkramiyesi başlıklı makalemizde emekli sandığı emeklşi ikramiyesi, Memur ve memur emekli ikramiye hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 3 SORU
  1. N.Kaya Han Kılan dedi ki:

    35 yıl 5 ay çalıştim ikramiye farkı için SSK Emekli hizmetleri Gn Md Mithatpaşa n0 7 adresine iadeli taahütlü dilekçemi 16.10.2017 tarihinde başvurdum (daha önce de 30.3.017 Tarihinde SSK Destek Hizmetleri D.Bşk Ziver bey no 6 Balgat adresine başvurmuştum. iki dilekçeye de bir yanıt alamadım. İşleme girip girmediği hakkında nasıl bilgi alabilirim.
    Nuri Kaya han KILAN Sicil no 33 173 125 Ankara

  2. ÇİĞDEM ÖZGÜDEN dedi ki:

    babam,dan yetim maaşı almaktayım.kendisinin 30 yıldan fazla hizmet süresi var mıdır,öğrenmek isterim.
    babamın adı KADRİ ÖZGÜDEN.

  3. ABDULLAH BAYRAK dedi ki:

    1990 -1998

    SSK 1421 Günüm var. 1986-1988 yılları arası askerlik borçlanmasını ödedim.1998 de sağlık kuruluşuna memur olarak başladım halen çalışmaktayım.Ne zaman emekli olurum. 01\01\1966 doğumluyum.

SORU SORUN