24.01.2019 - SSK Emekli

Emekli Maaşı Haczedilebilirmi?


Emekli Maaşı Haczedilebilirmi? Ev sahibi ile aralarında bir sıkıntı olduğunu kirasını ödemekte zorlandığı için ev sahibinin hem tahliye hem de geçmiş kira borçları için icra davası açtığını emekli gelirinden başka bir gelirinin olmadığını böyle bir durumda mahkemenin maaşına icra gönderip gönderemeyeceği  yönünde nasıl bir karar verebileceğini sordu.

Öncelikle şunu belirtmek isterim emekli maaşının hangi statüye göre olduğu yani Bağkur Emeklisi ile SSk emeklisinin veya özel banka sandıkları ile borsa sandıklarının Emekliliği ile Devlet memurluğundaki emeklilik konusunda kanuni bir fark olduğu için kanun koyucu burada bazı farklar getirmiştir yazımın detayında bu konu hakkında da bilgi vereceğim.

5510 Sayılı kanunun 93 maddesine göre sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları, haciz ve icra konulamaz devir ve temlik edilemez.
Tabi bu kanunun bazı istisnaları mevcuttur yine aynı kanunun Gelir, aylık ve ödenekler; 88’inci maddeye göre ve takip tahsili gereken alacaklar başlığı altında kurumun alacakları var ise örneğin sağlık hizmet sunucuları tarafından yapılan ödemeler veya  SGK’nın ilgili emekli kişiden prim, SGDP gibi bir alacağı var ise haczedilebilir. Ancak yine bu haciz en fazla maaşın %25 den fazla olamaz.

Diğer bir istisna ise nafaka alacağıdır yani bir kişinin nafaka borcu var ise o kişinin emekli maaşına haciz konulabilir.

Bunun dışında üçüncü emekli kişilerden alacak davaları sonucu  icra takip başlatılan emeklinin maaşına haciz koyabilmek için yine emeklinin muvafakati aranır yani emekli izin vermedikçe emekli maaşı hacze konu olamaz ve icra takibi başlatılamaz.

Eğer haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, olur ise ve emekli kişi buna muvafakatinin bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilmesi gerekir. Kanun hükmüne göre emeklinin maaşına, üçüncü kişilere olan borcu nedeniyle haciz konulabilmesi için borçlu emeklinin izninin rızasının olması gerekmektedir. Alacağın takibini yapan icra daireleri, emeklinin maaşına haciz konulması için yazılı rızası yok ise haciz taleplerini reddetmektedir.
İcra daireleri tarafından yine de emeklinin izni olmadan SGK müdürlüklerine yazılar gönderilebilmekte ve SGK bu yazılara istinaden emekli maaşından kesinti yoluyla icra dairelerine ödeme yapabilmektedir. Ancak bu durum kanunen yasaklanmış olup talepte bulunan icra daireleri suç teşkil eden bir uygulama yaptıklarından dolayı sorumludurlar. Yinede emekli vatandaşlarımız olası bir durumla karşılaşmamak maaşına rızası dışında haciz konulan emekli İcra dairesine durumunu anlatır bir dilekçe yazar ise ilgili İcra dairesi hatalı işlemi geri çekmekte, SGK’ya yeni bir yazı yazarak maaşa konulan haczin kaldırılmasını talep etmektedir.
Özetle 5510 sayılı Kanun’a konan bu hüküm ile kurumdan gelir ve aylık alan emeklilere, ekonomik durumlarının zayıf olduğundan hareketle özel bir koruma getirilmiştir. Ancak, kurum alacakları ile nafaka borçları haciz, devir ve temlik yasağının dışında tutulmuştur. Nafaka borcundan dolayı sigortalı veya hak sahiplerine ödenen sigorta yardımları ile gelir ve aylıklarına haciz konulabilir. Kanunun bu istisna hükmünün haklılığını tartışmaya gerek yoktur.
Yazımın başında emeklilik satüsüne göre bazı farklılıklar olduğunu söylemiştim işte bu konuda en büyük fark Memur emeklilerindedir. Memur emeklileri 5434 sayılı Kanun’a tabi olduklarından mevzuatlarında emekli maaşlarının haciz edilemeyeceğine dair bir hüküm yoktur dolayısıyla memur emeklilerin maaşlarına haciz konulabilmektedir. Yani devlet işçi emeklisinin maaşını koruma altına almışken memur emeklisinin maaşını koruma altında hissetmemiştir.

Bir önceki yazımız olan İş Sağlığı ve Güvenliği Formlar başlıklı makalemizde iş sağlığı risk değerlendirme, iş sağlığı ve güvenliği ve iş sağlığı ve güvenliği formları hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 1 SORU
  1. mehmet mert dedi ki:

    Banka munzam sandıklarına pirim ödeyip emekli oluncaya kadar daimi bir gelir almayan kişi emekli olduğunda bu sandıktan da emekli aylığı almaktadır. Bu aylıktan icra kesintisi olurmu 1/4 ten fazlası için yazılı muvafakıat gerekirmi?

SORU SORUN