23.05.2019 - SSK Emekli

Emekli Aylığının Başlangıcı


Emekli Aylığının Başlangıcı:  Emekli aylıklarının ne zaman başlayacağı 5434 sayılı Kanunun 91. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

 • Emeklilik hakkı tanınan bir görevde iken çeşitli sebeplerle emekliye ay-rılanların emekli, adi malûllük, vazife malullüğü aylıklarıyla ölenlerin dul ve yetimlerine bağlanacak aylıklar hizmet aylıklarının kesildiği tarihi takip eden aybaşından başlar .

(Emekliliklerini kendileri istemiş olanlar bu istemelerinin kabul edildiği salahiyetli makamlarca kendilerine yazı ile bildirilmezse isteklerini yaptık­ları tarihten itibaren bir aydan evvel olmamak üzere vazifelerini terk edebi­lirler. Bunların emeklilik isteklerinin kabul edildiğinin salahiyetli makam­larca yazı ile bildirilmesi tarihinden itibaren en çok bir ay içinde vazifele­rinden ayrılmaları mecburidir. Erlerin vazife malüllüğü aylıklarının baş­langıcı bu husustaki müracaatlarını takip eden aybaşıdır.)

Her ne suretle olursa olsun açıkta bulunanlardan emekli aylığına müsta­hak olanların veya ölenlerin emekli ve adi maliillük aylıklarıyla dul ve ye­timlerine bağlanacak aylıklar, son ayrıldıkları kuramlara kendileri veya dul ve yetimleri tarafından yazı ile yapılacak müracaat tarihlerini takip eden aybaşından başlar.

 • Emekli, adi malülliik ve vazife malullüğü aylığı almakta iken ölenlerin dul ve yetimlerine bağlanacak aylıklar ölüm tarihini takip eden aybaşından başlar.

(Şu kadar ki, dul ve yetim aylıklarının tahsisinde 72. madde hükmü mah­fuz tutulur.) Emekliye ayrılanların ay sonuna kadar olan hizmet aylığı geri alınmaz.

 • Hükümle veya sicilleri veyahut askeri mahkemelerce verilecek karar üzerine kurumlarınca re’sen emekliye sevk edilenlerin emekli aylıklarının başlangıç tarihlerinden ve yaş haddini dolduranların bu haddi doldurdukları tarihleri takip eden aybaşından sonra her ne sebeple olursa olsun kurulula­rınca vazifeleriyle ilgileri kesilıueyerek aylık veya ücretleri ödenenlerin bu suretle geçen müddetleri fiili hizmet müddeti sayılmaz ve bunlar için kese­nek ve karşılık alınmışsa geri verilir.

Şu kadar ki, bağlanan aylıklar vazifelerinden ayrılarak vazife aylığı veya ücretlerinin kesildiği tarihleri takip eden aybaşlarına kadar ödenmez.

Dul ve yetim aylığı bağlanması veya bunlara toptan ödeme yapılması müracaata bağlı tutulmuş olan hallerde, ilgililerin; ölenin mensup bulunduğu kuruma veya bulundukları mahallin en büyük mülkiye amirine yapacakları müracaatlar Sandığa yapılmış sayılır

Emekli Maaşı Hesaplama ve Sorgulama

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 5 SORU
 1. ömer dedi ki:

  100 51 raporla emekli olacam kacpara aylık alırım gun olarak 7000 gun uzerinden

  1. Sgk Uzmanı dedi ki:

   emekli aylık hesabı için prim günleri ve tutarlarının detayı gerekmektedir.

 2. METİN ÖZDOST dedi ki:

  13.04.1993 ssk gırıslıyım 15.02.1999 senesınde emeklı sandıgına baglı calısmaya basladım %45 ssk lı gırısten engellı raporum var. daha sonra gecırdığım rahatsızlıkla %90(1. derece) vergı ındırımını hak ettım. ssk dan 5 yıl 4 ay 3 gun hızmet bırlestırmem var. emeklılık durumum nasıl olur

  1. Sgk Uzmanı dedi ki:

   ssk girişiniz ne zaman yazarsanız net bir hesaplama yapabiliriz.

 3. murat ozgül dedi ki:

  1980 ssk girişliyim 5146 prim günüm var. 17.07.2017 itibariyle emekli oldum bağlanan maaş 865 TL. Bir yanlışlık olduğunu düşünüyordum. Ama yorumlara bakınca anladım ki bu intibak yasasıyla bizim maaşımız yükselir mi?

SORU SORUN