16.07.2019 - SSK Emekli

Emekli Aylığı Bağlanması Süreci


 SSK’lılara Aylık Bağlanması Süreci

SSK’lılara Aylık Bağlama Süreci

Emekli aylığına hak kazanan SSK’lılara aylığın bağlanabilmesi için, işten ayrıldıktan sonra müracaat etmiş olmaları gerekir. Genel kural bu olmakla birlikte aynı ay içerisinde çalıştığı işten ayrılarak aylık talebinde bulunan ile emeklilik talebinde bulunduktan sonra işten ayrılan sigorta­lıya bağlanacak aylığın başlangıcında bir değişiklik olmaz. Bu nedenle, işten ayrılışı ve talep tarihi aynı ay içerisinde olmak koşulu ile işyerin- den ayrılmadan aylık talebinde bulunan sigortalılara, izleyen aybaşm- dan itibaren aylık bağlanır.

Sigortalıların emeklilik taleplerini, kitabımın ekinde yer alan Tah-sis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi ile iletmeleri gerekmektedir. Sigorta- Tmmemeklilik talebiyle başvuracağı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya SGM’de, söz konusu belge doldurulduktan sonra talepleri işleme konu­lacaktır.

SSK’lıların aylık bağlanma süresi, müdürlükten müdürlüğe değiş­mekle birlikte bir ayın altındadır. Halihazırda yürütülen çalışmalar, bu süreyi birkaç güne çekmeyi hedeflemektedir. Öte yandan emeklilik tale­binde bulunan sigortalının hizmetleri tek bir ilde geçmişse aylık bağlan­ması süreci kısalmakta, birden fazla ilde gerçekleşmişse süreç uzamak­tadır.

Sigortalılara aylık bağlandığına dair bildirim yazılı olarak yapılmak­ta, aylığın yatırıldığı banka şubesi ve hesap numarası bildirilmektedir. Aylık bağlanan emekli, dilediği zaman banka ve şube değişikliği talep edebilmektedir.

Ölen SSK’lıların geride kalan dul ve yetimlerine aylık bağlanması süreci de benzer bir şekilde işlemektedir. Hak sahipleri, dul-yetim aylığı talebiyle SGK müdürlüklerine başvurmakta, başvurular incelendikten sonra aylık almaya engel bir durum yoksa gerekli işlemler sonuçlandı­rılmaktadır.

Bağ-Kur’lulara Aylık Bağlanması Süreci

Esasında Bağ-Kur’lulara aylık bağlanması süreci de SSK’lılarla ben­zerdir. Ancak Bağ-Kur (4/b) sigortalılarına özel bazı düzenlemeler de mevcuttur. Bunlar;

  • Bağ-Kur’lularm, emeklilik talebinde bulundukları tarih itibariyle SGK’ya hiçbir prim borçlarının (sağlık primleri dahil) bulunmaması ge­rekiyor.
  • Yine Bağ-Kur’lularm, sigortalılık kapsamında yürüttükleri faali­yetlerine son verip vermeyeceklerini de SGK’ya bildirmeleri gerekmek- tedir. Zira faaliyetine devam edenlerin aylıklarından %15 oranında sos­yal güvenlik destek primi kesintisi yapılmaktadır.

Belirtilen şartları yerine getiren Bağ-Kur’lulara aylıkları bağlandık­tan sonra yine yazılı olarak kendilerine bilgi verilmektedir.

Memurlara Aylık Bağlanması Süreci

Çalışmamızın önceki bölümlerinde de değindiğimiz üzere, sosyal güvenlik reformu sonrasında memurlar için eski memur-yeni memur ayrımı ortaya çıkmıştır. 2008/Ekim ayı öncesi göreve başlayanlar eski memur, 2008/Ekim ayı başı itibariyle göreve başlayanlar yeni memur sayılmaktadır.

Gerek eski gerekse yeni memurlar, görevlerinde bulundukları sıra­da emeklilik talebinde bulunabilirler. Yani bunlar için işten ayrılma şartı yoktur. Ancak bunların istekleri üzerine yetkili makamdan emekliye sevk onayı alındıktan sonra görevleriyle ilişiklerinin kesilmesi şarttır. Memurların emeklilik süreci genelde çalıştıkları kurumun bürokratik süreci içerisinde gerçekleştiğinden, bu konuda kendilerinin takip etmele­ri gereken ayrıca bir süreç bulunmamaktadır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 2 SORU
  1. Naci cengiz dedi ki:

    Selam naci cengiz bugün dilekçeyi verdim emekli olmak için ne kadar maaş alirim

  2. alaattin dursun dedi ki:

    emeklilik onayım geldi ve 1 ekim 2018 tarihinde görevimden ayrıldım ne zaman emekli maaşı alacağım

SORU SORUN