24.01.2019 - SSK Emekli

Doktorlara Mahsus Borçlanmalar


Doktorlara Mahsus Borçlanmalar

1.Tıpta Uzmanlık Süreleri

Sigortalıların sosyal güvenlik kanununa tabi olmaksızın yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri tıpta uzmanlık öğre­nim süreleri borçlandırılacaktır82.

Tıpta uzmanlık öğreniminde geçen süreleri borçlanmak isteyen sigortalıdan;

  • Borçlanma talep dilekçesi, DOKTOR BORÇLANMA TALEP DİLEKCESİ
  • Uzmanlık belgesinin (diplomasının) onaylı fotokopisi,
  • Uzmanlık eğitimine başladığı ve bitirdiği tarihleri gün, ay, yıl olarak belirtir şekilde öğrenim gördüğü tıp fakültesi veya sağlık kurulunca düzenlenmiş belgenin,
  • Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünün bu sürelerinin uzmanlıktan sayılıp sayılmadığına, sayılmış ise ne kadar süresinin uzmanlık öğreniminden sayıldığına ilişkin yazının, istenmesi gerekmektedir.

Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrası­nın (c) bendi kapsamında sigortalı olanlardan tıpta uzmanlık sürelerini borçlanmak isteyenlerin görev yaptıkları Kurulular­dan onaylı hizmet belgesi istenecektir.

Örnek 1- Yurtdışmda 10.03.2002-18.08.2007 tarihleri ara­sında uzmanlık öğrenimi gören ve 25.10.2008 tarihinde 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kap­samında kulak burun boğaz uzmanı olarak göreve başlayan sigortalı (C), 06.11.2008 tarihli dilekçesiyle uzmanlık öğrenim süresini borçlanmak istemektedir. Sağlık Bakanlığı Sağlık Eği­timi Genel Müdürlüğünce tıpta uzmanlık süresinden sayılan  19.08.2003-18.08.2007 tarihleri arasındaki 4 yıllık süresi tıpta uzmanlık süresi Kanunun 41. maddesi hükümleri doğrultu­sunda borçlandırılacaktır.

Örnek 2- Ankara Numune Hastanesinde 14.11.1990- 19.06.1995 tarihleri arasında genel cerrahi dalında tıpta uzman­lık öğrenimi görerek, 21.07.1995 tarihinde aynı hastanede 5434 sayılı Kanuna tabi doktor olarak göreve başlayan, 22.08.2008 tarihinde görevinden istifaen ayrılarak 03.10.2008 tarihinde açmış olduğu özel muayenehanesinden dolayı 5510 sayılı Ka­nunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olan (D), 06.11.2008 tarihli dilekçesi ile tıpta uzmanlık öğreniminde geçen süresini borçlanmak istemektedir. Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünce tıpta uzmanlık süresinden sayılan 20.06.1992-19.06.1995 tarihleri arasındaki 3 yıllık tıpta uzmanlık süresi 41. maddeye göre borçlandırılacak, ancak borçlanmak için seçilecek miktar, 5434 sayılı Kanun gereğince emsali için hesaplanacak miktarın altında olamaya­caktır.

2. Asistanlıkta Geçen Sürelerin Borçlanması

Kanunun 41. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile hekimlere, fahri asistanlıkta geçen sürelerini borçlanma imkanı sağlanmıştır.

Sigortalılar fahri asistanlıkta geçen sürelerini, fahri asistan olarak görev yaptığı tarihleri gün, ay, yıl olarak belirtir ilgili üniversite veya hastaneden temin edeceği belgenin aslını borç­lanma talep dilekçesine ekleyerek Kuruma başvurmaları ha­linde söz konusu sürelerini borçlanabileceklerdir.

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının j(c) bendi kapsamında sigortalı olanların Kurumlarından tüm hizmetlerini gösterir onaylı hizmet belgesi istenecektir.

Örnek- 21.07.1995 tarihinde 5434 sayılı Kanuna tabi dok­tor olarak göreve başlayan, 22.08.2008 tarihinde görevinden istifaen ayrılarak 03.10.2008 tarihinde özel muayenehane açan 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalı (A), 06.11.2008 tarihli dilekçesi ile 14.11.1990-20.06.1995 tarihleri arasında fahri asistan olarak geçen süresini borçlanmak istemektedir. Sağlık Bakanlığı Sağ­lık Eğitimi Genel Müdürlüğünce tıpta uzmanlık süresinden sayılan 21.06.1992-20.06.1995 tarihleri arasındaki 3 yıllık süresi dışında kalan 14.11.1990-20.06.1992 tarihleri arasındaki süre fahri asistanlık süresi olarak borçlandırılacaktır. Borçlanmak için seçilecek miktar, 5434 sayılı Kanun gereğince emsali için hesaplanacak miktarın altında olmayacaktır. Ayrıca, 3 yıllık süresi tıpta uzmanlık öğrenimi süresi olarak borçlandırılacaktır.

Bir önceki yazımız olan Hizmet Borçlanmalarının Emeklilik Hesabına Etkisi başlıklı makalemizde hizmet borçlanması, hizmet borçlanması nedir ve hizmet borçlanması sorgulama hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SORUN