24.05.2019 - SSK Emekli

Çıraklar İçin Sigortalılığın Başlangıcı


Çıraklar İçin Sigortalılığın Başlangıcı

Sigortalılık süresinin başlangıcı ile ilgili olarak bir başka durum da çıraklar için geçerlidir. Bilindiği gibi 3308 sayılı Meslek Eğitim Kanunu’nun 25. maddesine göre aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrenciler hakkında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun iş kazaları ve meslek hastalıkları ile Genel Sağlık Sigortası (kişiye bağlı olarak) hükümleri uygulanır. Aday çırak, çırak ve öğrenciler bu süreler içinde malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları hükümlerine tabi olmadıkları için belirtilen süreler sigortalılık başlangıcı olarak kabul edilmez. Aynı durum 1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı olan dolayısıyla da 506 sayılı Kanunla ilişkilendirilenler için de geçerlidir.

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 26.02.2001 tarih E: 2001/001434, K: 2001/001527 sayılı kararında ‘‘Özel Kanunda nitelikleri belirtilen çıraklar, çıraklık devresi sayılan süre içerisinde, malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları hükümlerine tabi olmazlar ve belirtilen süreler sigortalılık başlangıcı olarak kabul edilemez” hükmünü vermiştir.

Çıraklık devresinde çırak öğrenciler, iş kazası ve meslek hastalığı ile Genel Sağlık Sigortası hükümlerine tabi olduklarından bu sigorta kollarından adlarına prim ödenmektedir. Dolayısıyla çıraklara sigorta sicil numarası verilmektedir.

Her ne kadar çıraklık devresi sigortalılık süresinden sayılmamış olsa bile, çırak adına tescil edilen sicil numarası geçerlidir. Çıraklık süresi sonra erdikten sonra normal sigortalı olarak çalışmaya başlandığında aynı sigorta sicil numarası üzerinden prim ödenmeye devam edilecektir.

Çıraklık başlangıcının uzun vadeli sigorta kollarına etki eden tek olumlu yanı kadınların çıraklık başlangıcı sonrası doğumu halinde doğum borçlanması yapabilme haklarıdır. Çıraklık sigortasının uzun vadeli sigorta kollarına başka etkisi bulunmamaktadır

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SORUN