Sosyal Güvenlik

Çocuk ve Genç İşci Çalıştırma Koşulları: Çocuk işçilerin azami çalışma süreleri ne kadar olmalıdır,  Çocuklarda...
Fazla Mesai:  Fazla mesai İle ilgili bilgiler , fazla mesai nasıl hesaplanır, Hangi hallerde Hak...
Hangi işler ev hizmeti sayılır?:  Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır,...
Yabancı Çalışanların İşsizlik Sigortasından Yararlanması:  5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28’inci maddesi çerçevesinde Mavi Kart...
İşçi Ücretlerinden Yapılacak Haciz Kesintilerinde Yapılacak İşlemler:  Haciz, borcunu ödemeyen borçlunun menkul (taşınabilir), gayrimenkul (taşınmaz)...
Hafta İçerisinde Rapor Veya İzin Alan İşçinin Hafta Tatili Hakkı:  Hafta Tatili Kanununa göre, işyerlerinin...
Kadın İşçiye Analık İzni ve  Ücretsiz İzin Sonrası Verilecek Kısmi Çalışma İzninin Şartları:  İşçiler, çocukları...
Emeklilik ve Kıdem Tazminatı Emekli Olmadan Kıdem Tazminatı Almak 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren...
Malul çocuğu bulunan kadın sigortalılar 5510 sayılı Kanunla getirilen yeni bir düzenleme olup, yaşlılık aylığı...
Evde Çocuk Bakım: 2015 yılında İzmir, Bursa ve Antalya’da başlayan AB kapsamında evde çocuk bakım projesi...
Çalışan anneler için bakıcı  masraflarının karşılandığı  evde çocuk bakım projesi istanbul ve  ankara  ilerinde  başvurular...
Sigortalılığın önemli avantajlarından biri de elde olmadan çalışma gücünün yitirildiği dönemlerde koruma sağlamasıdır. Bu durumlardan...
Çalışanların Kadınların Doğuma İlişkin Hakları :  Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta...
Kıdem Tazminatı Ne Zaman Verilir: Kıdem tazmnatı işcinin kanundan doğan ve parayla ölçülebilir bir menfaati olduğundan...
ŞIMDILERDE, kıdem tazminatı fonu konusunda örnek alınacak ülke diye Brezilya modeli konuşuluyor. Bakalım Brezilya’da işçi...
Mesleki Yeterlilik Nedir?             Evet sevgili okuyucular daha öncede bahsettiğim gibi ülkemiz iş kazalarında listenin üst...
İhbar Tazminat Hakkı Nedir Kimler İhbar Tazminatı Alır Veya Öder  İHBAR TAZMİNATI  HAKKI NEDİR? 4857...
Sürücü Belgesine El Koyulan Şoför İşten Atılır!!!!             Evet sevgili okuyucular başlıkta da belirttiğim gibi bu...
Sonraki Sayfa »