Malüllük

Kontrol Muayenesi: Malul olduğuna karar verilen ve aylık bağlanan sigortalının durumu ileriki tarihlerde değişebilir. Kurum bu...
Kamu Görevlilerinin Malullük Aylığı Hangi Hallerde Kesilmektedir? Malullük aylığı almakta iken; Kanuna tabi sigortalı olarak...
Malüllük Durumunun Tespiti ve Sevk İşlemleri : Sigortalıların veya işverenlerin malullükdurumunun tespiti için Kurumca yetkilendirilen...
Malüllük Aylığının Çalışma Nedeniyle Kesilmesi: 4/1-a  SSK sigortalılarından 01.10.2008 tarihinden önce 506 ve 2925 sayılı kanunların...
Malüllük Aylığı Malullük Aylığı İçin Nasıl ve Hangi Belgelerle Başvu­ru Yapılacaktır? Malûllük aylığı bağlanabilmesi için; 4/1-a...
Tüm Yönleriyle Malüliyet : Sosyal güvenlik, insan hayatının başlangıcından sonuna kadar her anını kuşatan bir...
Malülen Emeklilik-Özürlü Emeklilik-İş Görmezlik Maaşı SGK uygulamasında en fazla karıştırılan konulardan biri sürekli işgöremezlik geliri...
MALÜLEN EMEKLİLİK ŞARTLARI Malül Sayılmak içim SSK-Bağkur-Emekli Sandığı ( 4A-4B VE 4C) Bütün sigortalılar için...