Hesaplamalar

Sürekli İş Görmezlik Geliri Hesaplama Sürekli İş Görmezlik Gelir: İş kazası veya meslek hastalığı halinde...
Sgk İşveren Prim Hesaplama Sgk İşveren Prim Hesaplama : Sgk Primleri İşveren tarafından ödenir. Aldığınız...
İsteğe Bağlı Sigorta Hesaplama : İsteğe bağlı sigorta primi prime esas kazancın alt sınırı ile...
Fazla Mesai Hesaplama:  Fazla Çalışma ve Fazla sürelerle Çalışma işçilerin normal  çalışma sürelerinin üzerinde çalıştırıldığı...
4-B Bağkur Sigortalı KiMLER 4/B KAPSAMINDA BAĞKUR SiGORTALIDIR? : ÖZELLİKLER: Gelir vergisi mükellefi olanlar,Esnaf ve sanatkarlar ,Șirket ortakları,...
Fiili Hizmet süresi   aşağıda listesi bulunan işlerde çalışan kişilerin prim gün sayılarına eklenecek  ve Prim...
1987 ile 1991 Yılında İşe girenlerin Emekliliği:  Aşağıdaki emeklilik hesaplama tablolarında  SSK Bağkur  ve Emekli...
1981 ile 1986 Yılında İşe girenler Ne Zaman Emekli Olur : Emeklilik hesaplamasında  en önemli faktörlerin...
1980 Girişli Ne Zaman Emekli Olur :Billindiği üzere  ülkemizdeki emeklilik sistemi  kişilerin ilk işe giriş tarihine...