Geçici İş Görmezlik

Kontrol Muayenesi: Malul olduğuna karar verilen ve aylık bağlanan sigortalının durumu ileriki tarihlerde değişebilir. Kurum bu...
İS Kazası Ve Meslek Hastalığı Sonucu Hak Sahiplerine  Nasıl Ölüm Geliri Bağlanır?:  SSK uygulamasında hak...
Emekli Olanların İstirahat Parası EMEKLİ OLARAK ÇALIŞANLAR HASTALANMALARI VE RAPOR ALMALARI DURUMUNDA İSTİRAHAT PARASI BİLİNEN...
Malülen Emeklilik-Özürlü Emeklilik-İş Görmezlik Maaşı SGK uygulamasında en fazla karıştırılan konulardan biri sürekli işgöremezlik geliri...
İş Kazası Sonucu Malülen emeklilik ve Sürekli İşgörmezlik Geliri Sürekli İş Görmezlik Geliri Şartları  ...
Geçici iş göremezlik ödeneği ne kadar ödenmektedir?   İş kazası, meslek hastalığı ya da analık...
4(b) kapsamındaki sigortalılardan, hangilerine emzirme ödeneği verilir?   4/1(b) kapsamındaki sigortalı kadın ile sigortalı erkeğin...
Meslek hastalığının tespiti ve bildirimi kaç gün içinde ve nasıl yapılmaktadır?   Sigortalının çalıştığı işten...
İş kazası ve meslek hastalığı ne demektir? İş kazası; – Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, –...
Analık hali nedir? Sigortalı kadının, gebeliğinin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul...
Geçici iş göremezlik ödeneğinde günlük kazanç nasıl hesaplanmaktadır? Günlük kazanç, rapor başlangıç tarihinden önceki son...
Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi için prim ödeme gün sayısı şartı aranmakta mıdır?              Sigortalının...
Geçici iş göremezlik ödeneği hangi hallerde ödenmez ya da eksik ödenir? Sigortalının geçici iş göremezlik...
Geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanan sigortalılar, ödeneği ne kadar sürede alabilirler? Sigortalının geçici iş...
Geçici iş göremezlik ödeneği kimlere ödenmektedir? 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda,...
Geçici iş göremezlik ödeneği ne demektir ve nasıl ödenmektedir?   Geçici iş göremezlik; sigortalının iş...