19.07.2019 - SSK Emekli

Çalışanlara Verilecek İş Güvenliği Eğitimi


Çalışanlara Verilecek İş Güvenliği Eğitimi

6331 sayılı Kanun iş güvenliği konusunda yeni ve farklı bir girizgâh açmış bulunuyor. Büyük ölçüde bakir olan bu sahada işverenler ne yapacağını bilemiyor, işin aktörleri uzmanlar ise gerek sayısal ve gerekse nitelik açısından büyük ölçüde yetiştirilmiş değiller. İş kazaları ve meslek hastalıklarını minimuma indirgemeyi amaçlayan bu yeni yapılanmadaki en önemli husus iş güvenliği eğitimleri olacak. Peki iş güvenliği eğitimleri nasıl olacak? Yazımızı 15.05.2013 tarihli RG’de yayımlanan ilgili Yönetmelikle esasları belirlenen bu konuya ayırdık.

 

6331 sayılı Kanunla işyerleri az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere üç gruba ayrılmıştı. Çalışanların iş güvenliği eğitimi de işte bu ayrıma göre yapılandırılacak.

İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili olarak programların hazırlanması ve uygulanmasını, eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlayacak.

Eğer işverenler arasında geçici iş ilişkisi kurulmuşsa geçici verilen işçileri ilişkin işveren diğer işverene sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler, kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar ile ilgili bilgi verecek; geçici iş ilişkisi kurulan işveren bu konular hakkında çalışanlarına gerekli eğitimin verilmesini sağlayacak.

Eğer taşeron iş ilişkisi söz konusu ise asıl işveren de alt işverenle birlikte sorumlu olacak.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde işveren; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatmayacak.

 

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

İşveren, çalışanlarına asgari olarak aşağıda belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlayacak.

 

Bu eğitimler,

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.

b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.

c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.

Yapılacak, bu eğitimlerde eğer varsa yeni tehlike ihtimalleri göz önüne alınacak.

İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.

Keza herhangi bir nedenle altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilmesi gerekecek.

 

Ayrıca yine işveren, işçi fiilen çalışmaya başlamadan önce, işçiye yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlayacak.

 

Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili de ayrıca eğitimler verilmesi gerekecek.

 

İşyerinde 15 – 18 yaş arası genç çalışanlar, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren grupların özellikleri dikkate alınarak gerekli eğitimler verilir.

 

Eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamayacak ve eğitimde geçen süreler iş süresinden sayılacak.

 

İşveren, yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösteren yıllık eğitim programının hazırlanmasını sağlar ve onaylar.

 

 

EĞİTİM KONULARI

1. Genel konulara) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konularıa) Meslek hastalıklarının sebepleri,b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

ç) İlkyardım

3. Teknik konulara) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ı) Tahliye ve kurtarma

 

Bir önceki yazımız olan Borçlanma Yapılan Süreler Hangi Sigortalılığa Sayılır başlıklı makalemizde Askerlik Borçlanması, Borçlanma son 7 yıl ve SGK Borçlanma hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SORUN