22.10.2018 - SSK Emekli

Çalışan Her Kişi Sigorta Primi Ödemek Zorunda’mı


Çalışan Her Kişi Sigorta Primi Ödemek Zorunda’mı

            Evet bilinenin aksine her çalışan kişi sigortalı olmak zorunda değil 5510 sayılı bu konuda bazı istisnalar getirmiş bulunmaktadır.

KİMLER SİGORTALI SAYILMAZ. İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi,

 • Aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü derece dahil bu dereceye kadar hısımlar arasında ve aralarına dışardan başka kimse katılmaksızın, yaşadıkları konut içinde yapılan işlerde çalışanlar,
 • Ev hizmetlerinde ücretle ve sürekli olarak çalışanlar hariç süreksiz olarak çalışanlar,
 • muvazzaf askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri, yalnız askere gitmeden evvel bağkur sigortalısı olarak bulunan kişilerin askerlik süresi içinde de bağkurlulukları devam etmektedir.
 • Yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişiler ile Türkiye’de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi olanlar,
 • Resmi meslek ve sanat okulları ile yetkili resmi makamların izniyle kurulan meslek veya sanat okullarında ve yüksek okullarda fiilen normal eğitim süreleri içinde yapılan, tatbiki mahiyetteki yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrenciler,
 • Sağlık hizmet sunucuları tarafından işe alıştırılmakta olan veya rehabilite edilen, hasta veya maluller,
 • 18 yaşının doldurmamış devlet memuru statüsünde çalışanlar ile yine 18 yaşını doldurmamış bağkurlulur
 • Kamu idareleri hariç olmak üzere, tarım işlerinde veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz işlerde çalışanlar,
 • Tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; tarımsal faaliyette bulunan ve yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, Kanunda tanımlanan prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğuna dair beyanlarını içeren başvuruları dikkate alınarak ziraat odalarından, bunların bulunmadığı yerlerde tarım il/ilçe müdürlüklerinden alacakları Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan muafiyet belgesi ile belgeleyenler,
 • Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlardan, aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetine ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğuna dair beyanlarını içeren başvuruları dikkate alınarak, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nden alacakları muafiyet belgesi ile belgeleyenler,
 • Kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen ve temsilciliğin bulunduğu ülkede sürekli ikamet izni veya bu devletin vatandaşlığına da haiz bulunan Türk uyruklu sözleşmeli personelden, bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumunda sigortalı olduğunu belgeleyenler ile kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen sözleşmeli personelin uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde ve temsilciliğin bulunduğu ülkenin ilgili mevzuatının zorunlu kıldığı hallerde, işverenleri tarafından bulunulan ülkede sosyal sigorta kapsamında sigortalı olanlar, sigortalı sayılmazlar.

 

ÜCRETSİZ ÇALIŞAN EŞLER SİGORTALI OLABİLİRMİ?

Yukarıda belttiğimiz istisna kapsamında olanlar sigortalı sayılmazlar ancak burada özellikle bu kanunun 1.maddesinde geçen ve işyerinde çalışan ücretsiz eşi bölümü bu kanunun en hassas noktasıdır. Çünkü medeni kanun gereği aynı işyerinde çalışan eşler ortak bir kazanım elde etmekte ve aile birliği açısından da bu sağlanan gelir ortak gelir olarak düşünülmekte ve dolayısıyla burada eşlere herhangi bir maaş ödemesi yapılmamaktadır. Ayrıyeten işverenin emir ve talimatlarına uymak yani bir hizmet sözleşmesine tabi çalışılmamaktadır dolayısıyla bu şekilde çalışan eşler açısından ileride kanun koyucu bu maddeye istinaden bu süreleri çalışılmamış gibi kabul edebilmekte ve prim iadesi yoluna gidebilmektedir esas önemli olan bu primler iade aşamasında ortaya çıkmaktadır çünkü bu dönem içinde eğer kişi bir sağlık hizmetinden yararlanmışsa veya bir ödeme aldıysa kurum bunun tekrar faiziyle beraber tahsil etmek isteyebilmekte hatta bunu gider olarak kullanan yerler ise geçmişe dönük problemler yaşayabilme ihtimalleri olmaktadır.

Bu durumlara mahal vermemek için kişinin fiilen bir kazanım elde etmesi kanaatimizce daha doğru olacaktır. Yani kişinin fiziken orada çalıştığını ve bunun sonucunda örneğin gelen kargo evkarlarına veya fatura irsaliye gibi evraklarda imzasının olması malları teslim aldığını göstermeli maaşının bankaya yattığını ve aylık bordrolarda imzasının olması yani kısaca orada çalıştığını ve bunun sonucunda da bir maaş aldığını ispatlayıcı evraklarını

Bir önceki yazımız olan SSK Toptan Ödeme Nedir Kimler Toptan Ödeme Alabilir? başlıklı makalemizde sigorta, sigorta parası geri alma ve toptan ödeme hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 2 SORU
 1. Sefiker dedi ki:

  Ben 1992 eylül ayında yıAvusturya’ya geldim
  1974 doğumlunun
  2004 yılında Avusturya vatandasi oldum oldum
  1999 yılında Avusturya’da sigortalı olarak çalısmaya başladım
  Türkiye’de sigortalı. Çalışmisligim yok .. bu ay ben borçlanmaya başlatsam kac yasında emekli olurum kac para öderim

 2. Sefiker dedi ki:

  1995
  1996
  2002
  3 tanede cocuğum var hepside Avusturya’da doğdu

SORU SORUN