15.10.2018 - SSK Emekli

Borçlar Kanununda Yıllık İzin


Borçlar Kanununda Yıllık İzin 

Hizmet akdi kapsamında Borçlar Kanunu hükümlerine tabi olanlar için Yıllık İzin düzenlemesi yapılmıştır. 

İşveren,

Ø  En az bir yıl çalışmış olan işçilere yılda en az iki hafta ,

Ø  18 yaşından küçük işçiler ile elli yaşından büyük işçilere de en az üç hafta ücretli yıllık izin vermekle yükümlüdür.

 

Burada hafta kavramı ile izin ele alınmıştır.

 

Yıllık İzinde İndirim Kavramı:

İşçi, bir hizmet yılı içinde kendi kusuruyla toplam bir aydan daha uzun bir süreyle hizmeti yerine getirmediği takdirde işveren, çalışılmayan her tam ay için, yıllık ücretli izin süresinden bir gün indirim yapabilir.

İşçi, bir hizmet yılı içinde kendi kusuru olmaksızın hastalık, kaza, yasal bir yükümlülüğün veya kamu görevinin yerine getirilmesi gibi kişiliğine bağlı sebeplerle en çok üç ay süreyle işgörme edimini yerine getiremediği takdirde, işveren yıllık ücretli izin süresinden indirim yapamaz.

İşveren, gebelik ve doğum yapma sebebiyle işgörme edimini en çok üç ay süreyle yerine getiremeyen kadın işçinin yıllık ücretli izin süresinden indirim yapamaz.

Hizmet veya toplu iş sözleşmeleriyle, işçinin aleyhine hüküm doğuracak şekilde, ikinci ve üçüncü fıkra hükümlerine aykırı düzenleme yapılamaz.

 

 

Nasıl Kullandırılır:

Yıllık ücretli izinler, kural olarak aralıksız biçimde verilir; ancak tarafların anlaşmasıyla ikiye bölünerek de kullanılabilir.

 

İşveren, yıllık ücretli izin tarihlerini, işyerinin veya ev düzeninin menfaatleriyle bağdaştığı ölçüde, işçinin isteklerini göz önünde tutarak belirler.

 

Yıllık İzin Ücret Ödeme:

 

İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık ücretli izin süresine ilişkin ücretini, ilgili işçinin izne başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermekle yükümlüdür.

 

İşçi, hizmet ilişkisi devam ettiği sürece, işverenden alacağı para ve başka menfaatler karşılığında yıllık ücretli izin hakkından feragat edemez.

 

Hizmet sözleşmesinin herhangi bir sebeple sona ermesi hâlinde, işçinin hak kazanıp da kullanamadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Bu ücrete ilişkin zamanaşımı, hizmet sözleşmesinin sona erdiği tarihte işlemeye başlar.

 

Zaman Aşımı Süresi:

5 Yıl olarak belirlenmiştir.

 

 

Yazı dizimiz bugün itibariyle sona ermiştir.

Uygulamacılara ana hatları ile Yıllık İzinleri anlatmış olduk.

Yıllık İzin Süreleri Kanunlarda Asgari olarak belirtilmiş olup, bu sürelerin altında kullandırılamaz.

Süreler bireysel yada toplu iş sözleşmeleri artırılır.

Emekli sandığı ve Borçlar Kanununda İdari Para cezası uygulaması olmamaktadır.

İzin ücreti alınması Emekli Sandığı hariç diğer kanunlarda 5 yıllık zamanaşımına tabidir.

 

 

Bir önceki yazımız olan SGK İşyeri Bildirilmesi başlıklı makalemizde iş veren, İş Yeri Bildirim Formu ve İstenen Belgeler hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SORUN