20.06.2019 - SSK Emekli

Borçlanma Yapılan Süreler Hangi Sigortalılığa Sayılır


Borçlanma Yapılan Süreler Hangi Sigortalılığa Sayılır

1. Sigortalılığın Devamı Esnasında Yapılacak Borçlanmalar

4/c sigortalılarının personel kanunlarına göre aldıkları aylıksız izin süreleri, seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri borçlanmaları halinde bu süreler hangi sigortalılık halindeyken olursa olsun 4/c sigortalılık süresi olarak sayılıyor.
Bunun dışında;
– Doğum sonrası ücretsiz doğum ve analık izni süreleriyle 4/a sigortalılığı kapsamındaki sigortalı kadının, iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreleri,
– Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,
– Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,
– Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,
– Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,
– Grev ve lokavtta geçen süreleri,
– Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri,
-Sigortalı olmaksızın, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı,
Borçlanmaları durumunda ise bu süreler borçlanma başvuru tarihinde tabi oldukları sigortalılık statüsünde geçmiş sayılır.

2. Sigortalılığın Sona Ermesinden Sonra Yapılacak Borçlanmalar

– Doğum sonrası ücretsiz doğum ve analık izni süreleriyle 4/a sigortalılığı kapsamındaki sigortalı kadının, iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreleri,
-Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,
– Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,
– Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,
-Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,
– Grev ve lokavtta geçen süreleri,
-Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri,
– Sigortalı olmaksızın, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı,
Borçlanmaları durumunda ise bu süreler borçlanma başvuru tarihinden önce tabi oldukları son sigortalılık statüsünde geçmiş sayılır.

Borçlanma emeklilik bakımından önemli bir hak. Ancak yakın geçmişe kadar ülkemizde geçerli birden çok sayıda emeklilik kurumu bulunup bu realitenin etkileri geleceğe de sirayet ettiğinden borçlanmanın nasıl yapılacağı çok önemli bulunuyor. Öyle ki çoğu zaman ödenecek para değişmese bile parasal ve süre bakımından sonuçları çok farklı olabiliyor. Borçlanmanın hangi statüde sayılacağı bir takım şartlara bağlı ve bu şartları geçtiğimiz yazıda ele almıştık. Bugün de aynı konuya devam ediyoruz.
2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı devam eden eski Tarım SSK sigortalılarından daha SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı kapsamında sigortalılığı bulunanların 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesi kapsamında borçlanacakları süreleri 4/a sigortalılığı kapsamında sayılır.
Zorunlu sigortalılığı sona erdikten sonra isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenlerden sigortalılığı sona erdikten sonra
– Doğum sonrası ücretsiz doğum ve analık izni süreleriyle 4/a sigortalılığı kapsamındaki sigortalı kadının, iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreleri,
– Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,
– Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,
-Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,
-Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,
– Grev ve lokavtta geçen süreleri,
– Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri,
– Sigortalı olmaksızın, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı,
borçlanmaları durumunda ise bu süreler 4/b (Bağ-Kur) sigortalılığı kapsamında sayılır.
Sözleşmesiz ülkelerde Türk işverenlerce çalıştırılan işçilerin bu dönemdeki borçlanma statüleri ise 4/a sigortalılığı kapsamında,
Sayılır.

 

Bir önceki yazımız olan Borçlanılacak sürelerin belgelendirilmesi başlıklı makalemizde Askerlik Borçlanması, Borçlanma ve hizmet borçlanması hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SORUN