24.06.2018 - SSK Emekli

Borçlanilan Sürelerin Hizmet Olarak Değerlendirilmesi


Borçlanilan Sürelerin Hizmet Olarak Değerlendirilmesi

 • 2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince sigortalı olanların 41 inci maddeye göre borçlandıkları süreleri, uzun vadeli sigorta ve genel sağlık sigortası bakımından, (a), (b), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde belirtilen borçlanmaları yapanlar için, borçlanılan tarihteki 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilgili bendine göre, (c) ve (ı) bentlerinde sayılan borçlanmaları yapanlar için ise 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

Örnek –İlk defa 21/11/2008 tarihinde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışmaya başlayıp 15/12/2009-15/03/2010 tarihleri arasında askerliğini er olarak yapan sigortalı
(A), 15/08/2010 yılında 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalı olmuştur. 12/02/2015 tarihinde Kuruma müracaat ederek askerlik süresini borçlanmıştır. Bu sigortalının borçlandığı süreler 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında geçmiş hizmet olarak değerlendirilecektir.

 • 2008 yılı Ekim ayı başından önce geçen ve bu tarihten sonra 41 inci maddeye göre borçlanılan sürelerle bu sürelere ait kazançlar 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre değerlendirilecektir.

Örnek 1- İlk defa 15/03/1995 tarihinde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışmaya başlayıp 01/04/2002-01/10/2002 tarihleri arasında 6 ay ücretsiz izin kullanan sigortalı (A), 15/08/2009 yılında 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalı olmuştur. 12/02/2010 tarihinde Kuruma müracaat ederek ücretsiz izin süresini borçlanmıştır. Bu sigortalı 41 inci madde hükümlerine göre borçlandırılacak, borçlandığı süreler kazanç ve hizmet olarak 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında geçmiş hizmet olarak değerlendirilecektir.

Örnek 2-İlk defa 15/03/1992 tarihinde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışmaya başlayıp 01/01/1999-01/01//2001 tarihleri arasında 2 yıllık doğumda geçen süresi bulunan sigortalı (B), 15/08/2007 tarihinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalı olmuş ve 11/03/2009 tarihinde de doğumda geçen süresini borçlanmak için Kuruma müracaat etmiştir. Bu sigortalının borçlanma işlemi 41 inci maddeye göre sonuçlandırılacak, borçlandığı süreler de hizmet ve kazanç olarak 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

 • 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak borçlanmalarda seçilen prime esas kazanç, borcun ödendiği tarihteki prime esas asgari kazanç ile oranlanarak, bulunan oran ilgili ayın prime esas asgari kazancı ile çarpılarak hesaplanan tutar, ilgili ayın prime esas kazancı olarak kabul edilecektir. Ancak, hesaplanan prime esas kazanç hiçbir suretle o ayın prime esas azami kazancını geçmeyecektir.
 • Sigortalıların borçlandıkları sürelerin ilk defa çalışmaya başladıkları tarihten önceki bir süre olması halinde, sigortalılık başlangıç tarihi borçlanılan süre kadar geriye götürülecek ve prime esas kazançları bu şekilde belirlenen aylara, ilk defa çalışmaya başladıkları tarihten sonra geçmesi halinde ise prime esas kazanç ilgili aylara maledilecektir. İlgili aylara mal edilmesinde ay, 30 gün olarak kabul edilecektir.

Örnek 1-İlk defa 03/10/2008 tarihinde çalışmaya başlayan sigortalı (A), 15/12/2008- 15/06/2009 tarihleri arasında yaptığı askerlik süresini 28/07/2010 tarihinde prime esas asgari günlük kazanç 23,46 iken 30 YTL üzerinden borçlanmıştır. Bu sigortalı askerliğini ilk defa çalışmaya başladığı tarihten sonra yaptığı için borçlandığı süre sigortalılık süresini geriye götürmeyecek, ancak gün ve kazanç olarak değerlendirilecektir.

Borcun Ödendiği Tarihteki Asgari Günlük Kazanç* : 703,80 / 30 = 23,46 YTL Borçlandığı

Günlük Kazanç : 30 YTL Borçlanılacak Gün Sayısı : 180 gün Borçlanma Tutarı : 180 x 30 x % 32 = 1.728 YTL Ödenen 1 günlük primin ödeme tarihindeki asgari kazanca oranı : 30 / 23,46 = 1,28

YIL AY GÜN İLGİLİ

AYIN

ASGARİ

KAZANCI

(YTL)

ORAN İLGİLİ AY İÇİN

HESAPLANAN

KAZANÇ

(YTL)

2008 Aralık 16 340,64 1,28 436,02
2009* Ocak 30 670,50 1,28 858,24
Şubat 30 670,50 1,28 858,24
Mart 30 670,50 1,28 858,24
Nisan 30 670,50 1,28 858,24
Mayıs 30 670,50 1,28 858,24
Haziran 14 312,90 1,28 400,51

* Asgari ücret 2009 yılı için 670,50 YTL, 2010 yılı için de 703,80 YTL olarak dikkate alınmıştır.

Örnek 2-İlk defa 05/10/1989 tarihinde hizmet akdine tabi olarak çalışmaya başlayan Sigortalı (B), 01/10/1986-01/04/1988 tarihleri arasında yaptığı askerlik süresini 30/12/2008 tarihinde Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendine tabi iken yürürlükteki prime esas günlük kazanç üzerinden borçlanmıştır. Bu sigortalının askerliği ilk işe giriş tarihinden önce yapıldığından borçlandırılan gün sayısı kadar sigortalılık süresi geriye götürülecek kazanç olarak da aşağıdaki şekilde değerlendirilecektir.

Borcun Ödendiği Tarihteki Asgari Günlük Kazanç : 21,29 YTL Borçlandığı Günlük Kazanç :

21,29 YTL Borçlanılacak Gün Sayısı : 540 gün Borçlanma tutarı : 21,29 x % 32 x 540 = 3.678,91 YTL Ödenen 1 günlük primin ödeme tarihteki asgari kazanca oranı : 21,29 / 21,29 = 1

Sigortalılık başlangıç tarihi : 05/10/1989 – 6/ 1 05/04/1988

YIL AY GÜN İLGİLİ

AYIN

ASGARİ

KAZANCI

(TL)

ORAN İLGİLİ AY İÇİN

HESAPLANAN KAZANÇ (TL)

1988 Nisan 26 51.168 1 51.168
Mayıs 30 59.040 1 59.040
Haziran 30 59.040 1 59.040
Temmuz 30 70.020 1 70.020
Ağustos 30 70.020 1 70.020

 

  Eylül 30 70.020 1 70.020
Ekim 30 70.020 1 70.020
Kasım 30 70.020 1 70.020
Aralık 30 70.020 1 70.020
1989 Ocak 30 89.610 1 89.610
Şubat 30 89.610 1 89.610
Mart 30 89.610 1 89.610
Nisan 30 89.610 1 89.610
Mayıs 30 89.610 1 89.610
Haziran 30 89.610 1 89.610
Temmuz 30 143.520 1 143.520
Ağustos 30 143.520 1 143.520
Eylül 30 143.520 1 143.520
Ekim 4 19.136 1 19.136

 

 • 1479 sayılı Kanunun mülga 51 inci maddesinde diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi çalıştıktan sonra bu Kanunun kapsamına girenlerin çalıştıkları bu sürelerinin dikkate alınarak basamaklarının yeniden belirleneceği öngörülmekte iken borçlanılan sürelerin basamak intibakında dikkate alınacağına dair herhangi bir hüküm bulunmadığından, Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendine tabi olan sigortalıların 01/10/2008 tarihinden önce geçen borçlanılacak sürelerinden 01/10/2008 tarihinden sonra kendileri veya hak sahiplerinin Kanunun 41 inci maddesi gereğince borçlanmaları halinde borçlanılan süreler aylıkların hesabında gün sayına eklenecek, ancak kazanç hesabında dikkate alınmayacaktır.

Örnek –01/02/1994 tarihinde başlayan vergi mükellefiyetinden dolayı bu tarih itibariyle sigortalılığı başlatılan sigortalı (A), 01/04/1981-01/12/1982 tarihleri arasında yaptığı 20 aylık askerlik süresini 25/12/2008 tarihinde borçlanmıştır. Bu sigortalı askerliğini ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce yaptığı için borçlandığı süre sigortalılık süresine eklenerek sigortalılık başlangıç tarihi 01/06/1992 olarak belirlenecek prim ödeme gün sayısı da toplam gün sayısına ilave edilecektir. Tahsil edilen primler aylıkların hesabında kazanç olarak değerlendirilmeyecektir.

 • 01/10/2008 tarihinden önce 506 sayılı Kanunun mülga 86 ncı maddesi gereğince avukat ya da noter olması nedeniyle sigortalılığı başlayanlar ile anılan Kanunun mülga 85 inci maddesi gereğince isteğe bağlı sigortalılığı başlayanlardan bu tarihten sonra da zorunlu olarak Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında olanların 01/10/2008 tarihinden önce geçen sürelerini 41 inci maddeye göre borçlanmaları halinde, borçlanılan süreler Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendi kapsamına göre kazanç ve gün olarak değerlendirilecektir.

BORÇLANMA TALEP DİLEKÇE VE EKLERİ

Bir önceki yazımız olan Borçlanılacak Süreler başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 4 SORU
 1. özgür dedi ki:

  benim 160 raporum var bn 2005 yılında beri sigortalıyım kaç günden emekli olabilim

  1. Sgk Uzmanı dedi ki:

   ilk işe giriş tarihinizi gün ay yıl olarak yazarsanız net bir hesaplama yapabiliriz.

 2. muzaffer gülmüş dedi ki:

  25/06/1968 doğumlu 1985 ssk girişi 07/12/1993 memuriyete başlama 1988 tarihinde 1 yıl 6 ay askerliik 1992 200 gün ssk pirim günüm var ne saman emekli olurum

 3. Mustafa KÖKSAL dedi ki:

  Selamlar.
  04-07-1971 doğumluyum. ilk sigorta girişim 01-10-1988. ancak bu rarihte sanırım 1 günlük sigorta yapılmış ve 18 yaş altı olduğumdan sadece sigorta başlangıcı görünüyor. sonrasında akere kadar yani 1991-1993 arası 15 ay hiç sigortam yok. askerden sonra sigorta pirim ödemesi 2001 tarihinde başladı ve günümüze kadar 4700 gün primim var. sigorta prim ödeme 2001 olduğu için 65 yaş ve 7000 prim günü gerekiyor. sorum şu;
  Eğer askerlik süresini borçlarır ve ödersem sigorta başlandıcı 1991 olurmu. çünkü 15 yıl farkediyor.

SORU SORUN