24.06.2018 - SSK Emekli

Birden Fazla Sigortalılık Hallerinin Birleşmesi


Birden Fazla Sigortalılık Hallerinin Birleşmesi Veya Çakışması Halinde Geçerli Olan Sigortalılık
Çalışanların statüsüne göre kurulan sosyal güvenlik ku-rumlan (işçilerin-SSK, memurların-T.C Emekli Sandığı, esnaf ve diğer bağımsız çalışanların-Bağ-Kur, banka ve meslek odaları çalışanları 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun Geçici 20. maddesine istinaden kurulmuş olan sandıklar)

20.05.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5502 sayılı Kanun12 ile yeni kurulan “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı”na devredilerek ortadan kaldırılmıştır. Ancak yeni kurulan SGK bünyesinde de statüye dayalı farklı hak ve yükümlülükleri olan çok sayıda sigortalılık çeşidi bulunmaktadır.

Hal böyle iken SGK öncesinde var olan sigortalılık hallerinin birleşmesi veya çakışması dün olduğu gibi bugün ve yarın da olmaya devam edecektir.
Birden fazla sigortalığın bulunması durumunda geçerli olan sigortalılık aşağıdaki şekilde belirlenecektir.
1- (4/1-a), (4/1-b) ve (4/1-c) –SSK-BAĞKUR-EMEKLİ SANDIĞI  sigortalılık hallerinden birden fazlasına aynı anda tabi olunmasını gerektirecek şekilde çalışanlar, öncelikle (4/1-c) EMEKLİ SANDIĞI  kapsamında sigortalı sayılacaklardır.
2- Sigortalının (4/1-a) ve (4/1-b) SSK VE BAĞKUR  kapsamında aynı anda çalışmasının bulunması halinde, önce başlayan sigortalılık esas alınacaktır.
3- (4/l-a) ve (4/1-b)  SSK VE BAĞKUR kapsamındaki sigortalılık hallerinin aynı gün başlaması halinde, (4/1-a)  SSK kapsamındaki sigortalılık esas alınacak, bu sigortalığın sona ermesi halinde ise (4/1-b) kapsamındaki sigortalılık esas alınacaktır.
4- (4/1-a), (4/1-b) ve (4/1-c) SSK-BAĞKUR-EMEKLİ SANDIĞI kapsamında yer alan sigortalılık halleri ile kısmen sigortalılık (5510 s.Kanunun 5 inci mad-desinin (a) ve (e) bentlerine tabi sigortalılık) hallerinin çakışması halinde, bunlar duruma göre (4/1-a), (4/1-b) veya (4/1-c) kapsamında sigortalı sayılacaklardır.
5- (4/l-a) SSK kapsamındaki sigortalının birden fazla işveren yanında çalışması halinde bu çalışmalarının tamamı dikkate alınacaktır. Ancak, hizmetin değerlendirilmesinde ay 30 günü, prime esas kazançlar ise 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesine göre belirlenen azami kazancı geçemeyecektir.
6- İsteğe bağlı sigortalıların (4/1-a), (4/1-b) ve (4/1-c) kap-samına tabi olacak şekilde çalışmaya başlamaları halinde, isteğe bağlı sigortalılıkları sona erecektir

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SORUN