20.07.2019 - SSK Emekli

Bağkur Ne Zaman Emekli Olabilirim


Bağkur Ne Zaman Emekli Olabilirim: Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan esnaf, sanatkar, tüccar, sanayici ve serbest meslek erbabının Bağkur Ne zaman Emekli Olabilirim”  sorusuna cevap bulabilecekleri bir hesaplama hesaplama tabloları ve emeklilik ile ilgili diğer bilgileri aşağıda vermeye çalıştık. .

Sosyal Güvenliklerini ilgilendiren bağ-kur 5510 sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte artık ( 4-B ) olarak adlandırıldı.Aşağıda 4-B Yani Bağ-kur’lu ların emeklilik hesaplamalarını yapabilecekleri ve “.

Bu forda dikkat etmeniz gereken bağkur günlerinizi tespit etmek için , örneğin hizmet dökümü aldığınızda size verilen bilgide 15 yıl 3 ay 5 gün diye bir ibare çıkar her bağkurlununki farklıdır, bur da prim gününü hesaplamak için yılı 360 ile çarpın, ay 30 gün ile çarpın ve gün ile bu çıkan sonucu toplayın ve aşağıdaki hesaplama formuna bu çıkan prim tutarını yazınız.

 

01.06.2002 Tarihinden Önce İşe Başlamış Olan Erkek BAĞ-KUR’luIann Normal Emeklilik Şartları

01.06.2002 Tarihi itibarıyla erkek ise 25 tam yıl (9000 gün prim) prim öde­miş olanlar ile prim ödeme sürelerinin dolmasına; Sigortalılık

Süresi

Emekli

Olunacak

Yaş

2 yıl ve daha az 25 Yıl (9000 gün) 44
2 yıldan fazla 3 yıl 6 ay ve daha az 25 Yıl (9000 gün) 45
3 yıl 6 aydan fazla -5 yıl ve daha az 25 Yıl (9000 gün) 46
5 yıldan fazla -6 yıl 6 ay ve daha az 25 Yıl (9000 gün) 47
6 yıl 6 aydan fazla-8 yıl ve daha az 25 Yıl (9000 gün) 48
8 yıldan fazla – 9 yıl 6 ay ve daha az 25 Yıl (9000 gün) 49
9 yıl 6 aydan fazla -11 yıl ve daha az 25 Yıl (9000 gün) 50
11 yıldan fazla -12 yıl 6 ay ve daha az 25 Yıl (9000 gün) 51
12 yıl 6 aydan fazla-14 yıl ve daha az 25 Yıl (9000 gün) 52
14 yıldan fazla -15 yıl 6 ay ve daha az 25 Yıl (9000 gün) 53
15 yıl 6 aydan fazla-17 yıl ve daha az 25 Yıl (9000 gün) 54
17 yıldan fazla -18 yıl 6 ay ve daha az 25 Yıl (9000 gün) 55
18 yıl 6 aydan fazla-20 yıl ve daha az 25 Yıl (9000 gün) 56
20 yıldan fazla -21 yıl ve daha az 25 Yıl (9000 gün) 57
21 yıl 6 aydan fazla-22 yıl 25 Yıl (9000 gün) 58
22 yıldan fazla 25 Yıl (9000 gün) 60

 

01.06.2002 Tarihinden Önce İşe Başlamış Olan Kadın BAĞ-KUR’luulann Normal Emeklilik Şartları

01.06.2002 Tarihi itibarıyla Kadın ise 20 tam yıl (9000 gün prim) prim ödemiş olanlar ile prim ö- deme sürelerinin dolmasına; Sigortalılık

Süresi

Emekli

Olunacak

Yaş

2 yıl veya daha az 20 Yıl (7200 gün) 40
2 yıldan fazla 3 yıldan daha az 20 Yıl (7200 gün) 41
3 yıldan fazla -4 yıl ve daha az 20 Yıl (7200 gün) 42
4 yıldan fazla- 5 yıl ve daha az 20 Yıl (7200 gün) 43
5 yıldan fazla-6 yıl ve daha az 20 Yıl (7200 gün) 44
6 yıldan fazla -7 yıl ve daha az 20 Yıl (7200 gün) 45
7 yıldan fazla-8 yıl ve daha az 20 Yıl (7200 gün) 46
8 yıldan fazla- 9 yıl ve daha az 20 Yıl (7200 gün) 47
9 yıldan fazla-10 yıl ve daha az 20 Yıl (7200 gün) 48
10 yıldan fazla-11 yıl ve daha az 20 Yıl (7200 gün) 49
11 yıldan fazla -12 yıl ve daha az 20 Yıl (7200 gün) 50
12 yıldan fazla-13 yıl ve daha az 20 Yıl (7200 gün) 51
13 yıldan fazla -14 yıl ve daha az 20 Yıl (7200 gün) 52
14 yıldan fazla -15 yıl ve daha az 20 Yıl (7200 gün) 53
15 yıldan fazla-16 yıl ve daha az 20 Yıl (7200 gün) 54
16 yıldan fazla-17 yıl 20 Yıl (7200 gün) 55
17 yıldan fazla 20 Yıl (7200 gün) 58

01.05.2008 Tarihinden İtibaren Sigortalı Olan Erkek Ve Kadın Bağ-KurTuların (4/1-b’lilerin) Normal (Tam) Emeklilik Şartları

Prim Koşulunun Doldurul­duğu Tarih Kadın Erkek (4/b) Bağ Kur Sigortalıları
01.05.2008 -31.12.2035 58 60 9000
01.01.2036-31.12.2037 59 61 9000
01.01.2038 -31.12.2039 60 62 9000
01.01.2040 -31.12.2041 61 63 9000
01.01.2042 -31.12.2043 62 64 9000
01.01.2044-31.12.2045 63 65 9000
01.01.2046 -31.12.2047 64 65 9000
01.01.2048 65 65 9000

BAG-KURLULARIN (4/1-b’LİLERIN) YAŞ HAD­DİNDEN (KISMİ AYLIKLA) EMEKLİLİK ŞARTLARIİlk Defa 01.10.1999 tarihinden Önce Sigortalı Olan Bağ-Kur’lu Erkeklerin Yaş Haddinden (Kısmi) Emek­liliği

01.10.1999 tarihinden Önce Sigortalı Olan Bağ- Kur’lu Erkeklerin Yaş Haddinden (Kısmi) Emeklilik Şartları

01.10.1999 Tarihi itibarıyla

Erkek ise 15 tam yıl (5400 gün prim) prim ödemiş olanlar ile prim ödeme sürelerinin dol­masına;

Sigortalılık

Süresi

Emekli

Olunacak

Yaş

2 yıl ve daha az 15 Yıl (5400 gün) 55
2 yıldan fazla-4 Yıldan az 15 Yıl (5400 gün) 56
4 yıldan fazla-6 yıl ve daha az 15 Yıl (5400 gün) 56
6 yıldan fazla-8 yıldan az 15 Yıl (5400 gün) 57
8 yıldan fazla-10 yıl ve daha az 15 Yıl (5400 gün) 57
10 yıldan fazla 15 Yıl (5400 gün) 58

Doldurmaları ve talepte bulunmaları halinde, yaşlılık ay­lığı bağlanmaktadır.

İlk Defa 01.10.1999 tarihinden Önce Sigortalı Olan Bağ-Kur’lu Kadınlar Yaş Haddinden (Kısmi) Emekliliği

01.10.1999 Tarihi itibarıyla Kadın ise 15 tam yıl (5400 gün prim) prim ödemiş olanlar ile prim ödeme sürelerinin dolma sına 2 tam yıldan az süresi kalanlar 50 yaşında kısmi emeklilik aylığına hak kazanmaktadır.

01.10.1999 tarihinden Önce Sigortalı Olan Bağ- Kur’luu Kadınların Yaş Haddinden (Kısmi) Emeklilik Şartları

01.10.1999 Tarihi itibanyla

Erkek ise 15 tam yıl (5400 gün prim) prim ödemiş olanlar ile prim ödeme sürelerinin dol­masına;

Sigortalılık

Süresi

Emekli

Olunacak

Yaş

2 yıl ve daha az 15 Yıl (5400 gün) 50
2 yıldan fazla-4 Yıldan az 15 Yıl (5400 gün) 51
4 yıldan fazla-6 yıl ve daha az 15 Yıl (5400 gün) 52
6 yıldan fazla-8 yıldan az 15 Yıl (5400 gün) 53
8 yıldan fazla-10 yıl ve daha az 15 Yıl (5400 gün) 54
10 yıldan fazla 15 Yıl (5400 gün) 56

 

İlk Defa 01.05.2008 Tarihinden İtibaren Sigortalı Olan Erkek Ve Kadın Bağ-Kur’luların (4/1-b’lilerin) Yaş Haddinden (Kısmi) Emeklilik Şartları

Prim Koşulunun Doldurulduğu Tarih Kadın Erkek (4/b)

BağKur

Sigortalıları

01.05.2008 -31.12.2035 61 63 5400
01.01.2036-31.12.2037 62 64 5400
01.01.2038-31.12.2039 63 65 5400
01.01.2040-31.12.2041 64 65 5400
01.01.2042 den itibaren 65 65 5400

 

ÖZÜRLÜ BAĞ-KUR’LULARIN (4/1-B’LİLERİN) EMEKLİLİĞİ

Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce malûllük sigortasına göre malûl sayılmayı gerektirecek dere­cede hastalık veya özürü bulunan ve bu nedenle malûllük aylığından yararlanamayan sigortalılara, en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanmaktadır.

Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağ­lık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve da­yanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Ku­rulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

 1. % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,
 2. % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,

Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar

Bağkur Emeklilik Hesaplama İçin Tıklayınız

Sgk Sisteminden Hesaplama İçin Tıklayınız

Bir önceki yazımız olan Ne Zaman Emekli Olabilirim başlıklı makalemizde emeklilik sorgulama, Ne Zaman Emekli Olurum ve sgk hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 51 SORU
 1. mustafa soyözen dedi ki:

  merhabalar. 01.11.1974 tarihinde annemin ssk lı olaraka ilk sigorta girişi yapıldı.3 ay ssk ödendi. Daha sonra 01.10.2008 tarihinden itibaren bağkurlu oldu.ve halen ödenmeye devam ediyor. Annemin doğum tarihi 03.01.1953. Bağkurdan ne zaman emekli olabilir. Teşekkürler…

 2. CİHAN KAÇAR dedi ki:

  Merhaba,
  Babam 01.01.1955 doğumlu olup, 01.07.2007 tarihi itibari ile tarım bağkurundan prim ödemektedir. Emekli olabilme şartları nedir?

  İkinci sorum ise tarım bağkurundan SSK’ya geçiş olabilir mi? Eğer olabiliyorsa prim ödeme şartları nedir?

  Teşekkür ederim.

 3. aslı dedi ki:

  babam 1959 doğumlu ilk sigorta girişi 1986 10. ayı 86 87 88 yıllarında toplam 186 gün ödenmiş yani tam ödenmemiş.sonra 1991 yılında 2 ayın 12 sinde bağkura girmiş
  14 yıl 6 ay 3 gün bi fiil bağkurluymuş
  2005 08 15 bağkurdan çıkarılmış.2005 ten bu yana da çiftçilik yapıyor birde 79 80 yıllarında askerlik yapmış şimdi emekli olabilmek için ne kadar gün lazım normal bağkurmu tarım bağkurumu hangisinden emekli olabilir lütfen yardımcı olursanız sevinirim

SORU SORUN