20.04.2019 - SSK Emekli

BAĞKUR 7020 SAYILI KANUN YAPILANDIRMA BAŞVURU FORMU


BAĞKUR 7020 SAYILI KANUN YAPILANDIRMA BAŞVURU FORMU

BAĞKUR 7020 SAYILI KANUN YAPILANDIRMA BAŞVURU FORMU

 • Başvuru formu, en geç 30/6/2017 tarihine kadar e-Sigorta kanalıyla gönderilecek ya da işyerinin

bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine elden verilecek veya posta kanalıyla gönderilecektir.

 • Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo ya da APS

gönderilerinin tercih edildiği durumlarda, başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Buna karşın, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

 • Yapılandırılan borçlar için peşin ödeme veya taksitle ödeme seçeneklerinden biri tercih edilecektir.
 • Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçların tamamının en geç 31/8/2017 tarihine kadar ödenmesi şarttır. Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandırmaya esas toplam borç tutarına altı eşit taksit için % 4,5 dokuz eşit taksit için % 8,3, oniki eşit taksit için %10,5, onsekiz eşit taksit için % 15, taksitlendirme farkı ilave edilecek olup, ilk taksit ödeme süresi 31/8//2017 tarihinde sona erecektir.
 • Yapılandırılan borçlar için özel sektör işyeri işverenlerince 18 eşit taksite kadar, il özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve Özerk Spor Federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’ de sportif faaliyette bulunan spor kulüplerince yirmidört eşit taksit için % 19,4, otuz eşit taksit için % 23,8, otuzaltı eşit taksit için % 31,8 oranında taksitlendirme farkı ilave edilerek azami 36 eşit taksite kadar, taksitlendirme talebinde bulunulabilecektir. Diğer kamu idarelerince en fazla 18 eşit taksit talebinde bulunulabilecektir.
 • Bu Kanun kapsamında belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca taksitle ödeme seçeneği tercih edilmesi durumunda aylık dönemler halinde olmak üzere altı eşit taksit için % 3,2, dokuz eşit taksit için % 5,3, oniki eşit taksit için % 6,4, onsekiz eşit taksit için % 8,6, yirmidört eşit taksit için % 10,9, otuzaltı eşit taksit için % 19, kırksekiz eşit taksit için % 24,7, altmış eşit taksit için % 30,4, yetmişiki eşit taksit için %36,1, yüzkırkdört eşit taksit için %70,3 taksitlendirme farkı ilave edilerek azami yüz kırk dört eşit taksit talebinde bulunulabilecektir
 • Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, taksitler ikişer aylık dönemler itibariyle ödenecektir.(Belediyeler ve bunlara kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar Hariç)
 • Kapsama giren tüm borç türleri için aynı ödeme şekli (peşin veya taksitle ödeme) tercih edilebileceği gibi, bir borç türü için peşin, diğer borç türleri için taksitle ödeme yolu veya bir borç türü için farklı sayıda taksit, diğer borç türü için farklı sayıda taksit seçilebilecektir.
 • Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin belirtilmemiş olması halinde, borcun seçilebilecek azami taksit süresi içinde ödenmek istenildiği kabul edilecektir.
 • Kapsama giren borçlar için peşin ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen, 31/8/2017 tarihine kadar başvuruda bulunulması halinde, peşin ödeme başvuruları, talep edilecek taksit sayısına göre taksitlendirilecektir.
 • Başvuru sırasında, hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen, kapsama giren borcun tamamının 31/8/2017 tarihine kadar peşin olarak veya tercih edilen taksit süresinden daha kısa taksit süresi içinde ödenecek olması halinde, taksitlendirme farkının yeniden hesaplanması amacıyla işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine müracaat edilecektir.
 • Kapsama giren borçlarla ilgili dava açılmış veya Kanun yoluna başvurulmuş olması halinde, borçların 7020 sayılı Kanuna göre peşin veya taksitler halinde ödenebilmesi için, açılmış davalardan feragat edildiğine dair ilgili genelgenin Ek:7/a nolu ekinde yer alan dilekçenin ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne / Sosyal Güvenlik Merkezine verilmesi gerekmektedir.
 • 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirmesi devam eden borçların 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmasının istenilmesi halinde bu başvuru formunun ilgili bölümünün işaretlenmesi gerekmektedir.
 • Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde taksitlendirilen borcun ilk iki taksitinin süresi

içinde ve tam ödenmemesi halinde yapılandırma taahhüdü ihlal edilmiş sayılacaktır.

 

BAĞKUR 7020 SAYILI KANUN YAPILANDIRMA BAŞVURU FORMU

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 6 SORU
 1. cemal beyit dedi ki:

  16 aylık bağkura 8500 tl borcum çıktı bu 16 aya gün olarak ihtiyacım yok borcun silinmesi için ne yapmam lazım

 2. ENDER KANAT dedi ki:

  geriye dönük bağkur tescili çıktımı

  1. ENDER KANAT dedi ki:

   1991 yılında esnaflığa başladım 20 yıl vergi ödedim sonra vergimi kapattım Bağkur borcumu ödemeye gittim Bana bağkurun yok dediler Bu durumda ne yapmam gerekli SAYGILARIMLA

  2. Sgk Uzmanı dedi ki:

   vergi levhanız veya esnaf odalarına kaydınız var ise bağkura gidip borçlanma yapabilirsiniz

 3. Emin dedi ki:

  Şu anki bagkur borcumu yapılan dirabilirmiyim acaba

SORU SORUN