Bağkur 4/b Sigortalıların Kısmi Emeklilik Durumu

Bağkur 4/b  Sigortalıların Kısmi Emeklilik Durumu

8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı yasa ile Bağ-Kur si­gortalıları için getirilen yaş haddinden kısmi emeklilik aylığına hak kazanma şartlarında bir değişiklik olmamıştır. Zira Anayasa Mahkemesi 4447 sayılı yasanın bu bölümünü iptal etmemiştir.

Yukarıda belirtildiği üzere 4447 sayılı Kamımın Resmi Gazete’de yayım­landığı 8 Eyliil 1999 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanların yaşlılık sigortasından kısmi aylığa hak kazanabilmeleri için, kadınların 60, erkekle­rin ise 62 yaşını doldurması ve en az 15 tam yıl prim ödemeleri gerekmekte­dir (Bağ-Kur m. 35). Kanundaki bu değişiklik 4447 sayılı Kanunun 28. mad­desi ile yapılmıştır. Değişiklikten önceki yaş haddi kadın sigortalılar için 50, erkek sigortalılar için ise 55 olarak uygulanmaktaydı.

 (01.10.1999) itiba­ren kısmi aylık bağlanması için, 15 yıl prim ödeme süresini ve kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını tamamlamalarına 2 yıl ve daha az kalan sigortalılara eski hükümler doğrultusunda aylık bağlanacaktır. Yani bu durumda olan sigorta­lılar en az 15 tam yıl prim ödeyerek kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldur­dukları tarihte kısmi yaşlılık aylığı alabileceklerdir.

4447 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı olanlardan, 15 tam yıl prim ödeme süresi ile kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurma koşulunu, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından (01.10.1999) itibaren;

  • 2 tam  yıldan fazla, 4 lam yıl veya daha az süre içinde yerine getiren, kadınlara 51, erkeklere 56 yaşını,
  • 4 tam yıldan fazla, 6 tam yıl veya daha az süre içinde yerine getiren, kadınlara 52, erkeklere 56 yaşını,
  • 6 tam yıldan fazla, 8 tam yıl veya daha az süre içinde yerine getiren, kadınlara 53, erkeklere 57yaşını,
  • 8 tam  yıldan fazla, 10 tam yıl veya daha az süre içinde yerine getiren, kadınlara 54, erkeklere 57yaşını,
  • 10 tam yıldan fazla süre içinde yerine getiren, kadınlara 56, erkeklere 58 yaşını,

Doldurmaları ve talepte bulunmaları halinde, yaşldık aylığı bağlanır.

4/b Bağkur Kapsamına giren Kadın ve erkek sigortalılar için  getirilen ve yukarıda belirtilen kısmi aylıkta kademeli yaş hadleri Aşağıdaki Tanloda Gözterilmiştir.

Bağkur  4/b Kapsamına Giren Kadın ve Erkek Sigortalıların Kısmi Emeklilik Tablosu

15 tam yıl prim ödemesine ve kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını tamamlamasına 01.10.1999 tarihiden itibaren Kadın İçin Yaş Erkek İçin Yaş
2 tam yıldan fazla, 4 tam yıldan az kalan 51 56
4 tam yıldan fazla, 6 tam yıldan az kalan 52 56
6 tam yıldan fazla, 8 tam yıldan az kalan 53 57
8 tam yıldan fazla, 10 tam yıldan az kalan 54 57
10 tam yıldan fazla kalanlar 55 58

 

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 Tarihleri Arasında Sigortalı Olanların 4/b Bağ-Kur Şartlarından Yaşlılık Aylığına Hak Kazanmaları Farklıdır. 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanların 4/b şartlarından yaşlılık aylığına hak kazanmaları için, kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını tamamlaması ve 25 tam yıl prim ödemesi gerekir. Yine, kadın ise 60, erkek ise 62 yaşını dolduran ve en az 15 tam yıl prim ödeyen sigortalılara da 4/b şartlarından kısmi yaşlılık aylığı bağlanır.

Bağkur  9 Eylül 1999- 30 Nisan 2008 Tarihleri Arasında Sigortalı Olan 4/b Kapsamındaki Sigortalıların Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Koşulları

İlk Defa Sigortalı Olunan Tarih Yaşlılık Aylığı çin Aranan
Sigortalılık Süresi Yaş
9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arası Kadın Erkek Kadın Erkek
25 25 58 60
15 15 60 62

Bir önceki yazımız olan Bağkur Kadın Sigortalıların Kademe Durumu başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


tıkla sorunu sor


Emeklilik Hesaplatma , Borç Sorgulama, Diğer Sorularınız  İçin  SGK Uzmanlarımızı Arayabilirsiniz 0888 233 0 233 


ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SOR 0888 233 0 233