15.12.2018 - SSK Emekli

Asgari Geçin İndirimden Kimler Yararlanır


Asgari Geçin İndirimden Kimler Yararlanır :            Asgari geçim indirimi bilinen adıyla kısaca (AGİ) aslında iş hayatında hepimizin bildiği kanun koyucu tarafından hiçbir fark gözetmeksizin çıkartılan fakat işverenlere göre değişiklik gösteren birçok işçinin mağdur olduğu bir sistem olan AGİ hk.  sizlere bazı açıklamalarda bulunacağım, kanunu daha iyi anlamaya ve anlatmaya çalışacağım.

Son asgari ücret sırasında oldukça hararetli tartışmalar sonucunda bekar olan kişiler için 2016 yılında uygulanmak üzere (AGİ) tutarı 123,53.-TL olarak net ücrete dahil edilmiş ve asgari ücret’in neti 1300,99.-TL olarak açıklanmıştır. İşte tartışmada tam bura başlamaktadır çünkü birçok işveren ülkemizde kişilerin almış olduğu net ücret üzerinden değil de sigorta primleri’ni ve dolayısla işçilere ait vergi ödemelerini asgari ücret üzerinden yapmaktadır.

Örneğin; Bakkal Mehmet Amca yanında çalışan çırağı Ahmet’e aylık haftalık 350.00.-TL ödemekte ve Ahmet’in aylığı 1400.00.-TL net iken esasen  Brüt 1958,29.-TL beyan edilmesi gerekirken Ahmet’in sigortası 1647,00 brüt ücret üzerinden yani asgari ücret üzerinden gözükmekte buda yetmeyip  Ahmet’in ay sonunda alması gereken AGİ’nin yani 123,53.-TL’de bakkal Mehmet amca’nın ona vermiyerek buna bahane olarak’ta  ben zaten senin sigortanı kendi cebimden ödüyorum diyerek Ahmet’e herhangi bir ödeme yapmamakta. Ahmet’te bu devirde zaten sigortalı iş bulmak çok zor deyip kaderine razı olmakta ve bu devranın çarkı bu şekilde dönmekte. Peki durum böyle mi olması gereken ne kimler nasıl AGİ almalı almadığı takdirde ne yapmalı aşağıda açıklamaya çalışacağım.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİM’İN DEN KİMLER YARARLANIR ŞARTLARI NELERDİR.

Asgari geçim indirimi uygulaması Gelir Vergisine tabi sadece ücret gelirleri için geçerli olacaktır.

  • Ücretleri tevkif suretiyle vergilendirilen kişiler, (Yani 4/A statüsünde çalışan işçiler, ile 4/C statüsünde çalışan memurlar)
  • Birden fazla işverenden aldıkları ücretleri GVK’nın 86 ncı maddesine göre beyan edenler,
  • Ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler,
  • Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesi kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler, Örneğin, huzur hakkı ödemesi yapılan il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri, ücret niteliğinde ödeme yapılan şirketlerin yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleri,
  • Yabancı uyruklu olup da, Türkiye’de Tam mükellefiyet esasında vergilendirilenler, yararlanabileceklerdir. Emekli olup, başka bir işte ücretli olarak çalışmaya başlayanlar da indirimden yararlanabileceklerdir.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDE EŞ VE ÇOCUK TABİRİ

Mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, Eş tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade etmektedir. Eşlerden her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilecektir.

EMEKLİLİER ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDEN YARARLANABİLİR

Nitekim Tebliğde sosyal güvenlik destekleme primi (SGDP) ödemek suretiyle çalışanların da bu kapsamda değerlendirileceği belirtilmiştir.

KİMLER ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDEN YARARLANAMAZ

  • Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı,
  • Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler,
  • Başka bir Kanun hükmü (3218, 4490, 4691 sayılı kanunlar v.b.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar.
  • Münhasıran Gelir Vergisi Kanununda yer alan ücret dışındaki kazanç ve iratları elde edenler · Gelir Vergisi Kanunu gereğince vergiye tabi olmayan ücretler gelirini elde edenler,
  • Sakatlık indiriminin uygulanması sonrası vergi matrahı oluşmayanlar.

 

TORUNLAR İÇİN AGİ OLURMU?

Torunla aynı evde oturulması koşuluyla, ve anne babasının vefatı nedeniyle çalışan kişi torunu için asgari geçim indiriminden faydalanabilir.

Asgari Geçim İndirimi Nasıl Hesaplanır?

Asgari geçim indirimi, asgari ücretin yılın ilk yarısında uygulanan brüt tutarı üzerinden hesaplanır.

 BEKAR 123,53 TL
   
– EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 148,23 TL
– EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU 166,76 TL
– EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU 185,29 TL
 EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU 209,99 TL
 EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU 209,99 TL
 EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 5 ÇOCUKLU 209,99 TL

 


AGİ UYGULAMASINDA CEZA

 Asgari geçim indiriminin işçiye eksik ya da hiç ödenmediğinin şikayet edilmesi veya rutin inceleme sırasında tespit edilmesi durumunda, İşverene, Vergi Kanunu göre vergi zıyaı cezası, İş Kanununa göre de idari para cezası uygulanır. Vergi zıyaı cezası ve idari para cezası her bir işçi için ayrı ayrı hesaplanır.

 

Şikayetler; Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine dilekçe verilmek suretiyle ya da Alo 170 hattından telefon yoluyla yapılabilir.

Bir önceki yazımız olan SGK İşyeri Bildirilmesi başlıklı makalemizde iş veren, İş Yeri Bildirim Formu ve İstenen Belgeler hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SORUN