20.06.2019 - SSK Emekli

Anne ve Babaya Ölüm Aylığı Bağlanması


Anne ve Babaya Ölüm Aylığı Bağlanması

Her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması, Diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması, Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hissenin bulunması (65 yaşın üstünde olması halinde artan hisse şartı aranmaz), şartları aranacaktır. Evlilik bağı olması şartıyla ana ve ba­banın durumu birlikte değerlendirilmektedir.

Sigortalının ana ve babasına ölüm aylığı bağlanmasında artan hissenin bulunması koşulu sigortalının ölüm tarihi ile sınırlı tutulmamıştır.

Diğer bir ifadeyle, sigortalının ölüm tari­hinde artan hisse bulunmamakla birlikte daha sonra durum değişikliği nedeniyle artan hissenin ortaya çıkması halinde ana ve babaya aylık bağlanacak, yine durum değişiklikleri nede­niyle artan hissenin ortadan kalkması halinde ana ve babanın aylıkları durum değişikliğini takip eden ödeme dönemi itiba­riyle kesilecektir.

Ana ve babanın 65 yaşın üstünde olması durumunda, ar­tan hisse bulunup bulunmadığına bakılmaksızın diğer şartları da yerine getirmek koşuluyla ana ve babaya ölüm aylığı bağ­lanacaktır. 65 yaşın altında olan ana ve babalardan artan hisse bulunmaması nedeniyle talepleri reddedilenlere durum deği­şikliği nedeniyle sonradan artan hissenin olması halinde, tah­sis talep belgesi istenilmek ve durumu yeniden değerlendiril­mek suretiyle aylık bağlama işlemi yapılacaktır.

5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce ölen si­gortalılardan dolayı ölüm aylığı bağlanan hak sahibi eş, çocuklar ile ana ve babaların durum değişikliği nedeniyle aylıklarının artırılması, azaltılması kesilmesi ve yeniden bağlanmasında mülga kanun hükümleri uygulanmaktadır

Bir önceki yazımız olan Kısmi Emeklilik başlıklı makalemizde kısmı emeklilik şartları, ne zaman emekli ve yaştan emekli hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 2 SORU
  1. Fitnet dedi ki:

    SSKli Ölen babamın maaşını annem ve ben alıyoruz.Sigortalı bir işe başladığım için kesilecek maaşımın anneme bağlanması için ne yapmam gerekiyor?TEŞEKKÜRLER.

  2. Hacı ispir dedi ki:

    Merhaba iyi akşamlar 1968 doğumluyum SGK girişim 1986 Mart 2017 emekli oldum 7479 gün var bana bağlanan maaş 1038 TL benim ne yapmam gerekiyor iyi akşamlar

SORU SORUN