20.07.2019 - SSK Emekli

Almanya’daki Çocuk Yetiştirme Süreleri


Almanya’daki Çocuk Yetiştirme Süreleri: Alman sosyal güvenlik mevzuatında 01.01.1986 tarihin­de yapılan değişiklikle çocuk yetiştirme sürelerinin de sigor­talılık süresi olarak değerlendirilmesine imkan sağlanmıştır. Yapılan düzenleme ile 01.01.1921 tarihinden sonra doğan kadınların Almanya’da 31.12.1991 tarihine kadar dünyaya getirdikleri ve 12 aydaki bakımını Almanya’da gerçekleştir­dikleri her çocuk için bir yıl, 01.01.1992 tarihinden itibaren ilk 36 aydaki bakımını Almanya’da gerçekleştirdikleri her çocuk için üç yıl sigortalı hizmet süresi kazanmaktadırlar.

Söz konusu sürenin sigortalılık süresi olarak değerlendi­rilmesi için çocuğun Almanya’da yetiştirilmesi esastır. Çocuk yetiştirme süresi çocuğun doğum tarihini takip eden ay ba­şından itibaren tanınmaktadır. Çocuk, Almanya dışında doğ-sa bile doğumundan itibaren bir yıl içerisinde Almanya’ da ikamet ederse ikamet edilen süre dikkate alınarak çocuk ye­tiştirme süresi tanınmaktadır.

Birden fazla çocuk yetiştirilmesi halinde her çocuk için ayrı ayrı çocuk yetiştirme süresi kazanılmaktadır. İkiz çocuk yetiştirilmesi halinde de, her bir çocuk için ayrı ayrı çocuk yetiştirme süresine hak kazanılmaktadır.

Çocuk yetiştirme sürelerinden çocuğu Almanya’da ye­tiştiren anne ve babalar, üvey anne ve babalar, çocuğun ba­kımını üslenen büyük anne veya büyük baba yada akrabalar yararlanabilmektedirler.

Çocuk yetiştirme sürelerinden çocuğun bakımı ile daha çok ilgilenen ebeveyn, çocuğun bakımı ile annenin ve baba­nın müştereken ilgilenmesi halinde ise çocuk yetiştirme süre­lerinden anne faydalanabilmektedir. Çocuk yetiştirme sürele­rinden babanın yararlanmak istemesi halinde annenin ve babanın birlikte beyanda bulunmaları gerekmektedir.

01.01.1986 tarihinden sonra Almanya’daki primlerini alarak hizmetlerini tasfiye eden sigortalıların çocuk yetiştir­me süreleri de tasfiye edilmekte ancak, anılan tarihten önce Almanya’daki primlerini alarak hizmetlerini tasfiye etmiş sigortalıların çocuk yetiştirme süreleri, geçerli hizmet olarak kabul edilmektedir.

22.07.2009 tarihinde Alman mevzuatında yapılan deği­şiklik ile çocuk yetiştirme süreleri bulunan ancak, Alman mevzuatı gereğince yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli olan en az 60 aylık prim ödeme süresi şartını Türkiye’deki ve Almanya’daki hizmetleri ile birlikte 65 yaşını bitirecekleri tarihe kadar dolduramayanlara, eksik sürelerini borçlanarak 60 aylık prim ödeme şartını yerine getirip yaşlılık aylığı alma imkanı getirilmiştir.

1947 yılında doğanlar ile söz konusu tarihten sonra do­ğan ve çocuk yetiştirme süresine sahip olanlar, yaşlılık aylı­ğına hak kazanacakları yaşlarını dolduracakları tarihe kadar borçlanarak, eksik prim ödeme sürelerini doldurabilecekler­dir.

Almanya’da çocuk yetiştirme süreleri bulunanlardan Almanya’da çalışmış olanlar, bağlı bulundukları Alman si­gorta kurumlarına, çalışması bulunmayanlar ise ekteki tablo­da birinci sırada belirtilen Alman sigorta kurumuna çocukla­rının da kayıtlı olduğu nüfus kayıt örneğini ekleyecekleri bir dilekçe ile müracaat ederek öncelikle çocuk yetiştirme sürele­rini tespit ettirmeleri gerekmektedir.

Borçlanmak isteyenlerin, aylık bağlanması için gerekli olan yaş şartının yerine getirecekleri tarihten en erken altı ay önce ilgili Alman sigorta kurumuna müracaat etmeleri ge­rekmektedir. 

Alman kurulularınca çocuk yetiştirme süreleri tespit edilmiş bulunanlardan borçlanma yapmak isteyenler, nüfus kayıt örneklerini ekleyecekleri taleplerini açıkça belirtecekleri bir dilekçe ile Alman sigorta kurumlarına müracaat edecek­lerdir. Alman sigorta kurumlan varsa hizmet birleştirmesi yaptıktan sonra borçlanılacak ay sayısı ile yaşlılık aylığına ilişkin bilgi vereceğinden talep sahiplerinin varsa Türki­ye’deki hizmetlerini de dilekçelerinde belirtmeleri hususun­da uyarılmaları gerekmektedir.

Bir önceki yazımız olan Hizmet Borçlanmalarının Emeklilik Hesabına Etkisi başlıklı makalemizde hizmet borçlanması, hizmet borçlanması nedir ve hizmet borçlanması sorgulama hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 2 SORU
  1. seyhan aykas dedi ki:

    22.11.2017 tarihinde sgk ya almanyadakiçocuk yetiştirme süresi emeklilik maaşı için evrak teslim ettim almanyadan hala haber gelmedi haber almam ne kadar sürer

  2. Akın ŞEN dedi ki:

    Selamlar 1993 te bakır girişimiz var sonrası hep boş günüm 525 var bana yardımcı ola bılırmısınız veya ne yapmaliyım

SORU SORUN