15.12.2018 - SSK Emekli

7020 Sayılı Yapılandırma


7020 Sayılı Yapılandırma:  Başvuru Zamanı : Borçluların, kapsama giren Kurum alacaklarını yapılandırabilmeleri için 30/6/2017 tarihi mesai bitimine kadar ilgili üniteye/birime şahsen; posta veya 30/6/2017 saat 23.59 a kadar e-sigorta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

7143 s.Kanun Kapsamındaki İşlemler: Vergi Yapılandırması İçin Bu Linkten Giriş  yapıp başvuru yapabilir ve ödeme planı sorgulayabilirsiniz.

7143 s. Kanun Sgk , gss, ve bağkur yapılandırma başvurusu ve ödeme planı sorgulamak için tıklayınız.

Yapılandırılan tutarların ikişer aylık dönemler halinde 36 aya varan sürelerde taksitle ödenenecektir. 

31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki Borçlar yapılandırılacaktır.  

Daha önce yapılandırma yapmış kişi veya kurumlar ilk taksidi ister ödesin ister ödemesin bu kanundan 01.07.2016  – 31.03.2017  tarileri arasındaki borçları yapılandırabilir.

Daha önce yapılandırma yapmamış kişi veya kurumlar tüm borçlarını yapılandırabilirler.

İlk Taksit ödemesi  : 31.08.2017


YAPILANDIRMA YAPILIRSA NE KADAR ÖDENECEK

 1. Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde, bu tutarlara bu Kanunun yayımı tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz vefer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden ayrıca %50 indirim yapılır.
 2. Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.Taksitle yapılacak ödemelerde  göre belirlenen tutar;
  1) Altı eşit taksit için (1,045),
  2) Dokuz eşit taksit için (1,083),
  3) Oniki eşit taksit için (1,105),
  4) Onsekiz eşit taksit için (1,15),katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.


7020 YAPILANDIRMA BAŞVURULARI İŞVERENLER İÇİN 

7020 Sayılı kanunla işveren borçlarına yapılandırma (ödeme kolaylığı) getirilmiştir. İşverenler yapılandırma başvurularını bu uygulamadan yapabilmektedir. Sosyal Güvenlik Merkezleri tarafından plan oluşturulduktan sonra ödeme planını bu uygulamadan temin edebilmektedir. Bu uygulama yoluyla yapılan başvurulara ayrıca ödeme planı gönderilmemektedir. Türkiye Geneli İşyerlerim menüsü ile giriş yaptığınız işyerinin vergi nosu/Tc Kimliği ile aynı olan işyerlerinin listesine ulaşabilirsiniz. 6552 yapılandırma planınızı ve plana dahil olan borçlarınızı görüntüleyebilirsiniz. 6736 yapılandırma planınızı ve plana dahil olan borçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/isveren/Ilgili+Diger+Uygulamalar/isveren_islemleri_yapilandirma#sthash.aSyerUy6.dpuf

7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu İşveren İnternetten Başvuru İçin Tıklayınız

7020 Sayılı Yapılandırma

7020 Sayılı Yapılandırma

Yukardaki Ekrandaki gibi 7020  Sayılı Yapılandırma işlemlerini seçiniz Daha Sonra Başvuru işlemleri seçerek aşağıdaki şekilde gelen formu doldurunuz.  ve başvuru yap linkine tıklayınız

7020 YAPILANDIRMA İŞVEREN BAŞVURU

7020 YAPILANDIRMA İŞVEREN BAŞVURU


ÖRNEK HESAPLAMALAR

AA şahsının 2014/2. aya ait 2.142,00-TL tutarında idari para cezası borcu bulunmaktadır. Andan idari para cezasının işverene 2/3/2014 tarihinde tebliğ edildiği ve itiraz edilmediği söz konusu borcun yasal ödeme süresi 17/3/2014 tarihinde sona erdiği dikkate alındığında yeniden yapılandırma aslı ve Yi-Üfe’ ye göre hesaplanacak tutar ile peşin veya 6-9-12-18 taksitle ödeme yolunun seçilmesi halinde ödenecek borç tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

Yeniden yapılandırılacak olan idari para cezası asıl tutar: 2.142×50/100=1.071,00-TL

Bahse konu alacağa 18/3/2014 tarihinden yeniden yapılandırma Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki güne kadar 26/05/2017) gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yi-Üfe oranları üzerinden hesaplanacak tutarda,

18/3/2014 ila     17/4/2014 dönemi için (2014 Mart ayının Yi-ÜFE’si         (0,74)

18/4/2014 ila   17/5/2014 dönemi için (2014 Nisan ayının Yi-ÜFE ’si        (0,09)

18/5/2014 ila   17/6/2014 dönemi için (2014 Mayıs ayının Yi-ÜFE ’si       (-0,52)

18/6/2014 ila  17/7/2014 dönemi için (2014 Haziran ayının Yi-ÜFE’si       (0,06)

18/5/2017 ila 17/6/2017 dönemi için gün bazında (0,35/30*9=0,10) Yi-ÜFE (0,10) oranlan kullanılacaktır.

Buna göre;

Yapılandırma Öncesi Borç Dununu

İpe aslı                                                :2.142,00-TL

Gecikme zammı+gecikme cezası       : 890, OO-TL

Toplam Borç                                      : 3.032,OO-TL

Peşin ödenmesi halinde

Borç aslı

Yi-Üfe tutarı

Peşin ödenecek tutar

6 taksitte ödenmesi halinde

Borç aslı                            ~ 1.071,00- TL

Yi-Üfe tutarı                      : 304,29-TL

Vadefarkı                           :     110,08-TL

6 taksitte ödenecek tutar : 1.485,3 7- TL

9 taksitte ödenmesi halinde

Borç aslı                            :1.071,00-TL

Yi-Üfe tutarı                      : 304,29-TL

Vadefarkı                           : 203,04-TL

9 taksitte ödenecek tutar :1.578,33-TL

12 taksitte ödenmesi halinde

Borç aslı                            :1.071,00-TL

Yi-Üfe tutarı                      : 304,29-TL

Vadefarkı                           : 256,86-TL

12 taksitte ödenecek tutar :1.632,15-TL

18 taksitte ödenmesi halinde

Borç aslı                            : 1.071,00-TL

Yi-Üfe tutarı                      : 304,29-TL

Vadefarkı                           : 366,94-TL

18 taksitte ödenecek tutar :1.742,23-TL

Şeklinde ödeme planlan oluşacaktır.


 

ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ VEYA EKSİK YERİNE GETİRİLMESİ

İhlal şartları

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen ve borçlarını taksitler halinde ödeme talebinde bulunan borçluların;

 • Taksitlerinin ilk ikisini süresinde ve tam olarak ödememesi,
 • İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında 2’den fazla taksitini ödememesi,
 • İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında en fazla iki taksit ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının yapılandırmanın son taksitini takip eden ay sonuna kadar gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödememesi,
 • Çok zor durumda olma hali hariç olmak üzere taksitlerin ödenme süresince tahakkuk eden sigorta primlerinin de bir takvim yılında 2 aydan fazla ödenmemesi,halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

Yukarıda belirtilen şartlar arasında vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların veya taksit tutarının % 10 unu aşmamak kaydıyla 5 Türk Lirasına kadar (5,00 TL dâhil) yapılan eksik ödemeler bu Kanun hükümleri açısından ihlal sayılmamaktadır.

Ödeme yükümlülüklerinin, yasal süresi dışında yerine getirilmesi

Kapsama giren borçları için taksitle ödeme yolunu tercih etmiş olan borçlularca, bir takvim yılı içinde ikiden fazla olmamak kaydıyla, ikişer aylık dönemler itibariyle ödenmesi gereken taksit tutarlarının yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, söz konusu taksitler; bahse konu Kanunun 3 üncü maddesinin altıncı fıkrasına istinaden son taksit süresini izleyen ayın sonu aşılmamak kaydıyla, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenebilecektir.

Geç ödeme zammı, her ay ve kesri için aylık olarak ve basit usulde hesap edilecektir.


7020 sayılı sgk genelge

Başvuru Formları İçin Tıklayınız

7020 Sayılı Kanun İşverenleri İçin İnternetten Başvuru İçin Tıklayınız

SSK İŞVEREN 7020 SAYILI KANUN BAŞVURU FORMU

BAĞKUR BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURU FORMU


 

Bir önceki yazımız olan Doğum Borçlanması 3 Çocuk Bağkur-Memur-SSK başlıklı makalemizde 3 çocuk doğum borçlanması, bağkur doğum borçlanması ve Doğum Borçlanması hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 1 SORU
 1. Ender dedi ki:

  Merhaba 7020 4b yapılandırma peşin yaptım ama ödeme yapamıyorum neden

SORU SORUN