26.06.2019 - SSK Emekli

7020 Sayılı Borç Taksitlendirme Başvru Formu


7020 Sayılı Borç Taksitlendirme Başvru Formu:  Aşağıda  7020 sayılı kanun ile ilgili  başvuru form ve dilekcelerini  bilgisayarınıza indirebilirsiniz

 

7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA UYGULANAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN GENELGENİN EKLER LİSTESİ  7020 sayılı kanun başvuru formu

SIRA NO. AÇIKLAMA EK FORM NO.
1 5510 s. K 4/1 a kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin prim, işsizlik primi, eksik işçilik primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezası, Damga Vergisi, Özel İşlem Vergisi, Eğitime Katkı Payı, borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu Ek:l/a
2 5510 s. K. 4/1 b kapsamındaki sigortalıların prim borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu Ek:l/b
3 5510 s. K.4/İC kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin emekli keseneği ve kurum karşılığı ile prim borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu Ek:l/c
4 5510 s. K.4/İC kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu Ek: 1/ç
5 5510 s. K. 4/1 c kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin idari para cezası borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu Ek:l/d
6 5510 s. K.4/İC kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin ek karşılık prim borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu Ek:l/e
7 5510 s. K. 4/la, 4/lbve 1/10/2008 öncesi için 4/lc kapsamında aylık alanların sosyal güvenlik destek primi borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu Ek: 1/f
8 5510 s. K.4/İC kapsamında aylık alanların 1/10/2008 tarihi sonrası sosyal güvenlik destek primi borçlarının 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmasına dair başvuru formu Ek: 1/g
9 Primini kendisi ödeyen sigortalıların borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvuru formu[5510/4/la İsteğe bağlı sigortalılık (506/Mülga85); (4/la) Topluluk (Avukat/Noter – 506/mülga 86); Yurt dışı topluluk (5510/5/g); Kısmi süreli çalışanların eksik günlerinin isteğe bağlı ödeyenler; 5510/Ek:5 ; Ek:6; 2925 s. K. kapsamındaki Tanın sigortalıları] Ek:l/h
10 5510 s.K. Ek:9. Maddesi kapsamında 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenlerin borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvuru formu Ek:l/ı
11 5326 sayılı Kabahatler Kanuna göre tarımsal kesinti sorumlularına idari para cezası borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru fonnu Ek: 1/j
12 İş kazası ve meslek hastalığı, malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödenmekle yükümlü bulunulan borçlar için yapılandırma başvuru formu Ek: 1/k
13 TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE Aylık değişim oranlarını gösterir liste Ek:2
14 Belediye Konsolide Tablosu Ek:4
15 Alt işverenin başvurusu üzerine asıl işverenin muvafakati Ek:5/a
16 Asıl işverence yapılan başvuruya istinaden alt işveren olarak başvuruda bulunmayacağına dair dilekçe Ek:5/b
17 Cebri satış muvafakatnamesi Ek:6
18 Kapsama giren borçlar dolayısıyla açılan davadan vazgeçildiğine dair taahhütname Ek:7/a
19 Davadan vazgeçme taahhütlerinin ilgili mahkemeye intikaline ilişkin üst yazı Ek:7/b

 

7020 sayılı kanun başvuru formu

Bir önceki yazımız olan SSK Sorgulama başlıklı makalemizde E-Bildirge, Emekli Aylık Bilgisi ve Emekli Aylık Kesinti hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 2 SORU
  1. Erdinç Mercimek dedi ki:

    9 yıl 6 ay ssk primi var nasıl borçları emekli olabilirim.

SORU SORUN