23.05.2019 - SSK Emekli

65 YAŞ AYLIĞI


65 YAŞ AYLIĞI: Yaşlılıkla birlikte çalışma gücü azalmaktadır. Çalışma gücünün azalmasına bağlı olarak da gelir elde ederek ya­şamı sürdürmek zorlaşmaktadır. Bu nedenle sosyal güven­lik uygulamasında “Yaşlılık” bir risk olarak kabul edilmekte ve gerekli şartların yerine getirilmesi halinde emeklilik ay­lığı bağlanmaktadır. Ancak kayıt dışı çalışanların ise yaş­lanmaları halinde emekli olmaları mümkün bulunmamak­tadır. Hele ki belli bir birikimlerinin de bulunmaması du­rumunda yaşamlarını idame ettirmeleri tamamen güçleş­mektedir. Bu durumdaki vatandaşların yaşlanmaları halin­de düşecekleri zor durumu hali göz önünde bulundurularak herhangi bir karşılık beklenmeden belirli şartlarda aylık bağlanmaktadır. Bu aylığa halk arasında 65 aylığı denmek­tedir.

65 Yaş Aylığından kimler faydalanabilir?

65 aylığı; 65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bak­makla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuru­luşlarının herhangi birisinden her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağ­lanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış her­hangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve muhtaçlığını İl veya İlçe İdare Heyetlerinden alacakları belgelerle kanıtlayan Türk Vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece verilmek­tedir.

65 yaşın bitiminin tespitinde, ilgililerin nüfus kütük kayıt­larındaki doğum tarihleri esas alınmaktadır. Doğum tarihle­rinde yapılacak düzeltmeler ile 65 yaş kanunun yayımlandığı (1976) tarihten geriye doğru bir yıl içinde yapılmış düzeltmeler nazara alınmamaktadır.

65 Yaş Aylığı İçin Nasıl Ve Hangi Belgelerle Müraca­at Edilmelidir?

65 yaş aylığı için başvuruda bulunacak olan yaşlının İka­metgâhının bağlı bulunduğu yerdeki Defterdarlık veya Mal- müdürlüklerine T.C kimlik numarasının bulunduğu kimlik belgesi ile birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir.

İstenilen Belgeler;

  • Başvuru Formu (Bu formda yer alan; aylık istek dilek­çesi ile mal bildirim belgesi aylık talebinde bulunan tarafından doldurulup, imzalanacaktır.)
  • Muhtaçlık belgesi, (ikametgâh ilmühaberi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ise yetkililerce doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir.) ile
  • Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı gerekmektedir.

65-YAS-AYLİGİ-BASVURU-FORMU

MUHTAÇLIK BELGESİ 2022

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SORUN