20.08.2019 - SSK Emekli

4-B Bağkur Sigortalı


4-B Bağkur Sigortalı

KiMLER 4/B KAPSAMINDA BAĞKUR SiGORTALIDIR? : ÖZELLİKLER: Gelir vergisi mükellefi olanlar,Esnaf ve sanatkarlar ,Șirket ortakları, Çiftçiler,Köy ve mahalle muhtarları,Jokey ve antrenörler, Talepleri halinde ev hanımları

SİGORTALILIĞIM NE ZAMAN BAŞLAR?: Vergi mükellefiyetinin bașladığı tarih,Esnaf ve sanatkarlar siciline kayıt tarihi,Yönetim kuruluna seçilme tarhi,Șirketin ticaret siciline tescil edildiği tarih,Köy ve mahalle muhtarları için seçilme tarihi,Çiftçiler için ziraat odalarına kayıt tarihi Sigortalılık bașlangıcı olarak esas alınır.

Bağkur Ödenecek Prim Hesaplama

 

PRİMLERE DEVLET TEŞVİKİ

ÖDENMİŞ OLAN PRİMLERE DEVLET TEŞVİKİ : Prim oranı beyan ettiğiniz kazancın %34,5 olup, bu oran üzeri den (5) puan indirim uygulanmaktadır. Böylece prim oranı %29,5 olacak. prime esas kazancın alt sınırında hesaplanacak aylık prim tutarı esnaf sigortalılarımız için 613,23 TL yerine 524,36 TL, muhtar sigortalılarımız için 490,59 TL yerine 419,49; TL olacaktır.
Bu şekilde esnaf sigortalılarımız için en fazla 666,57 TL en az 88,87 TL, muhtar sigortalılarımız için en fazla 533,25 TL en az 71,10 TL tutannda prim yükü devlet tarafından karşılanmaktadır.

PRİM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI

Primlere uygulanan (5) puanlık indirimden sigortalılar otomatik olarak yararlandırılmakta olup herhangi bir başvuru gerekmemek­tedir.

Ancak teşvik indiriminden yararlanılması için;

■ Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

■ Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir,

ÖDEME TUTARLARI

E-devlet uygulaması üzerinden online beyanda bulunmak suretiyle istediğiniz tutarda prim ödeyebilirsiniz.

Prime esas kazanç beyanı ay içinde bir kez verilebilir. Bu beyan, değiştirilmediği surece sonraki aylar için de yapılmış sayılır. Beyanda bulunmayan, beyanın geçerliliği ortadan kalkan veya beyanlarını asgari ücretin altında belirleyenlerin primi 613,24 TL olarak dikkate alınır.

PRİMLERE GECİKME ZAMMI VE GECİKME FAİZİ

SÜRESİNDE ÖDENMEYEN PRİMLERE CEZALAR : Pirim ödemeleri her aya ait primlerin takip eden ayın sonuna kadar Kuruma ödenmesi gerekmektedir. Primin ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç   her bir ay için %2 oranında gecikme cezası uygulanarak arttırır. Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzerek Devlet iç Borçlanma Senetleri îDIBSi faiz oranları bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır.

ERTELENEBİLECEK ÖDEMELER : Afete uğrayan sigortalılar afetin meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları halinde Kurumca yapılacak denetim sonucu. Kuruma olan borçlar afetin meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar Kurumca ertelenebilir. Ya da Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından sigortalıların afetzede kabul edilmesi durumunda talepte bulunmaksızın Kuruma olan  borçlar afetin meydana geldiği tarihten itibaren bir yila kadar Kurumca ertelenebilir.

 

BAĞKUR PRİM BORCU OLANLARA SAĞLIK HİZMETİ: 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcu bulunanlar Sağlık hizmetlerinden yararianâmamaktadır.

Ancak, borçları 6183  sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanun 48.maddesine yöre tecil ve taksitlendirilerek tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler veilgili Kanunları gereğince prim ve prime ilişkin borçlarını yapılandırıp Kamına uygun ödemelerine devam edenler sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler.

PRİM BORÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR? NASIL ÖDENİR? : Prim borcunuzu anlaşmalı bankalardan, e-devlet sistemi üzerinden veya size en yakın Sosyal Güvenlik il Müdürlü­ğünden /Sosyal Güvenlik Merkezlerinden öğrenebilirsiniz.   Prim borçlarınızı anlaşmalı bankalara ve PTT ödeyebilirsiniz.

DURDURULMUŞ SİGORTALILIK SÜRELERİ BULUNANLAR : 5510 sayılı Kanuna göre 30.04.2008 tarihi itibariyle 60 aydan fazla, 6552 sayılı Kanuna göre ise 30.04.2015 tarihi itibarıyla on: iki ay ve, daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların .

Bu durdurulan süreler daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi hâlinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı ihya edilebilmektedir. Talep için herhangi bir süre sının bulunmamaktadır

BAYAN SİGORTALILARA DOĞUM BORÇLANMASI HAKKI:  Üç defaya mahsus olmak üzere her doğum için doğum tarihin­den itibaren boş geçen en fazla iki yıllık süreleri borçlanabilirsiniz.

Bir günlük borçlanılabilecek en düşük borçlanma tutan 2017 yılı için 18,96 TL en yüksek borçlanma tutarı ise 142,20 TLdir.

Bu sürelerde uzun vadeli sigorta kolları; açısından sigortalı olunmaması ve çocukların yaşaması şartıyla borçlanma imkanı bulunmamaktadır. 1 çocuk13.651.20 TL

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILİK:  Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşlarından 18 yaşını dolduranlar 5510 sayılı Kanundaki diğer şartlan taşımaları halinde talep etmeleri durumunda isteğe bağlı sigortalı olabilir

İsteğe Bağlı Sigortalılıkta prim ödemeleri; 01.01.2017  ile 31.12.2017 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi .aylık; en az 568,80 TL en fazla ise 4.266,05 TL’dir

PRİM BORÇLARININ TECİL VE TAKSITLENDÎRİLMESİ:  Prim borcu yapılandırmasını kaçıranlar ya da yapılandırma anlaşmaları bozulanlar, diledikleri zaman mevcut prim borcunun %10’unu peşin ödeyerek %12 tecil faizi iie prim borçlarını 36 aya kadar taksitfendirebilirler.

Bir yı  içinde dörtten fazla cari primin ödenmemesi veya ikiden fazla taksitin ödenmemesi durumunda tecil ve taksitle- ndirme anlaşması bozulacaktır. Aynı borç için ikiden fazla tecil ve taksitlendirme yapılamaz. Taksit ödemeleri başlama­dan %10 peşinatın ödendiği gün sağlık hizmetlerinden faydalanabilecektir

 

Bağkur Giriş Formu

İsteğe Bağlı Giriş Formu

Bağkur Borç Sildirme Formu

 

Bağkur Emeklilik Hesaplama İçin

Bağkur Hizmet Dökümü
Bağkur Borç Sorgulama

Bir önceki yazımız olan Bağkur Sık Sorulan Sorular başlıklı makalemizde 5 yılda farklı sigorta kollarına tabi süreler eşit ise hangi sigorta kolundan emekli olunur?, Askerlik borçlanması yapmam halinde ve Emekliler Asgari Geçim İndirimi alabilirler mi? hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SORUN