20.08.2019 - SSK Emekli

2022 Sayılı Kanuna Göre Bağlanan Aylıklar


2022 Sayılı Kanuna Göre Bağlanan Aylıklar:  2022 sayılı Kanuna göre kişilere; Yaşlılık Aylığı (65 yaşından büyük olanlar), Özürlü Aylığı (18 yaşından büyük, %40 – %69 özürlü olanlar), Bakıma Muhtaç Özürlü Aylığı (18 yaşından büyük, %70 ve üzeri özürlü olan­lar) ve Özürlü Yakını Aylığı (18 yaşından küçük yakını olanlar) olmak üzere dört türlü aylık bağlanmaktadır.

Başvuru:  2022 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişile­rin, aylık bağlanmasıyla ilgili taleplerini ikametgâhlarının bulunduğu Defterdarlık ya da Malmüdürlüklerine, nüfus cüzdanı aslı ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

Defterdarlık ya da Malmüdürlüklerince başvuru sahibinin sosyal güvenlik sorgulaması yapılarak, başvuru tarihinde ve sonrasında herhangi bir kaydının olup olmadığının tespiti yapılmaktadır. Başvuru tarihinde ya da sonrasında sos­yal güvenlik kaydı olduğu tespit edilenler değerlendirme dışı bırakılmaktadır.


Yaşlılık Aylığı:  Yaşlılık aylığı; 65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükel­lef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi bir gelire sahip bulun­mayan, her türlü gelirleri ile Medeni Kanuna göre nafaka yükümlüsü yakın­larından sağladığı ya da sağlayabileceği nafaka miktarının aylık ortalaması muhtaçlık sınırının altında olan, muhtaçlığını İl veya İlçe İdare Kurullarından alınan belgelerle kanıtlayan Türk Vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece, muhtaçlık sınırı tutarında ödenen aylıktır.

2018  Ödenecek Tutar: Üç Aylık 784,65  TL (1 aylık miktar 261,54  TL)


Özürlü Aylığı:  Özürlü aylığı; 65 yaşından küçük, 18 yaşından büyük olup, özür derecesi %40 ile %69 arasında olan ve herhangi bir işe yerleştirilmemiş olan özürlü­lerden; Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan ve her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması muhtaçlık sınırının altında geliri olanlara, muhtaçlık sınırının %200‘ü tutarında ödenen aylıktır.

Özürlü aylığı talebinde bulunan kişinin özür durumunun, Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince alınacak Sağlık Kurulu Raporuyla belgelen­dirilmesi şarttır. Özür derecesi %40‘ın altında olan ya da %70‘in üzerinde olan kişilerin özürlü aylığından yararlanması mümkün değildir.

 • Özürlü  Aylık Bağlama Şartları

Bir kişiye 2022 sayılı Kanun kapsamında özürlü aylığı bağlanabilmesi için;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
 • 65 yaşından küçük, 18 yaşından büyük olması,
 • Özür derecesinin %40 ile %69 arasında olması,
 • Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne ad altında olursa olsun bir gelir ve aylık almaması,
 • Nafaka bağlanmamış veya bağlanmasının mümkün olmaması,
 • Mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış her­hangi bir gelire sahip olunmaması

Bakıma Muhtaç Özürlü Aylığı:  Bakıma Muhtaç Özürlü Aylığı; 18 yaşından büyük olup, başkasının yar­dımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde özrü (özür derecesi %70 ve üzeri) olan özürlülerden; Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulun­mayan, sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan ve her türlü gelirle­ri toplamının aylık ortalaması muhtaçlık sınırının altında geliri olanlara, muh­taçlık sınırının %300‘ü tutarında ödenen aylıktır.

Bakıma muhtaç özürlü aylığı talebinde bulunan kişinin özür durumunun, Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince alınacak Sağlık Kurulu Raporuyla belgelendirilmesi şarttır. Özür derecesi %70‘in altında olan kişilerin, bakıma muhtaç özürlü aylığından yararlanması mümkün değildir.


Özürlü Yakını Aylığı:  Özürlü yakını aylığı; Sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanma­mış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan ve her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalama­sı muhtaçlık sınırının altında olan kişilere, kanunen bakmakla yükümlü oldu­ğu 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakınının bakımını fiilen gerçekleştirmek kaydıyla, muhtaçlık sınırının %200‘ü tutarında ödenen aylıktır.

 • Aylık Bağlama Şartları

Bir kişiye 2022 sayılı Kanun kapsamında özürlü yakını aylığı bağlanabil­mesi için;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
 • Özürlü çocuğun 18 yaşından küçük olması,
 • 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakınının bakımını fiilen yapıyor olması,
 • Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne ad altında olursa olsun bir gelir ve aylık almaması,
 • Nafaka bağlanmamış veya bağlanmasının mümkün olmaması,
 • Mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış her­hangi bir gelire sahip olunmaması,
 • Muhtaçlık sınırının altında geliri olması,
 • Muhtaçlığının İl veya İlçe İdare Kurullarınca belgelenmiş olması, gerekmektedir.

2018  yılı 2022 Maaş Tutarları

Aylık

Türü

Aylık Bağlanması İçin Gerekli Özel Şartlar Aylık Bağlanması İçin Gerekli Genel Şartlar Aylık Bağlama Oranı (%) Aylık Tutarı (TL)
Yaşlılık Aylığı •/ 65 yaşından büyük olmak / Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

/ Kendisine bakmakla yükümlü kimsesinin bulunmaması,

Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne ad altında olursa olsun bir gelir ve aylık almaması,

Nafaka bağlanmamış veya bağlanmasının mümkün olmaması,

Mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi bir gelire sahip olunmaması, / Muhtaçlık sınırının altında geliri olması,

/ Muhtaçlığının İl veya İlçe İdare Kurullarınca ‘ belgelenmiş olması,

100 251,48 ( 754,45 Üç Aylık)
Özürlü Aylığı / 18 yaşından büyük. 65 yaşından küçük olup, %40 – %69 oranında özürlü olmak  Herhangi bir işe yerleştirilmemiş olmak 200 1.247 TL (1 aylık miktar 451,67  TL)
Bakıma Muhtaç Özürlü Aylığı  18 yaşından büyük olup, %70 ve üzeri oranda özürlü olmak

Başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettirememek

300 1.845 TL (1 aylık miktar 615  TL)
Özürlü Yakını Aylığı Özürlünün 18 yaşından küçük olması,

Özürlünün bakımının yakını tarafından fiilen yapılması

200 1059,64 TL (1 aylık miktar 353,21 TL)
Fark Aylık Ödenmesi Fark aylık alacak kişinin özürlü ve yetim olması Bağlanmış ve bağlanması gereken aylıklar arasında fark olması / Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ’ Maaşlar arasındaki fark tutar ödenecektir.

 

Hanede kişi başına düşen aylık gelir sınırı ise şu şekildedir:
01.01.2018 – 31.12.2018  tarihlerinde geçerli olmak üzere 2022 aylıkları için muhtaçlık sınırı 483,64  TL olmuştur.

Henüz  Rapor Yok İse Sosyal Yardımlaşma Vakfı SYDV’den alınacak sevk kağıdı ile rapor vermeye yetkili hastanelerden birisine başvurularak özürlü sağlık kurulu raporu alınır. (sevk ile gidilmesi halinde herhangi bir rapor ücreti alınmamaktadır.)


Aylık Başvuru FormuEK1-AYLIK-BASVURU-FORMU

2022 Kanunan Göre Aylık Başvuru Formu

MUHTAÇLIK BELGESİ 2022

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 4 SORU
 1. gökhan dedi ki:

  raporum %55 sağ orta işitme kaybı oranı %4
  görme sistemi %53

  engelli maaşı almak istiyorum başvurumu yaptım sonuç bekliyorum
  sizdende sırasıyla nerelere başvuru yapabilirim öğrene bilirmiyim

 2. engin aydın dedi ki:

  ben 2022 malulen emekliyim /80 raparum var nasıl aylık alabirim bilginize

 3. engin aydın dedi ki:

  yani 3 ayda bir alıyorum ama aylık olması istiyorum ek bir gelirim yok calışamıyorum kalp nefes darlıği ve hiper tansiyon hastasıyım

SORU SORUN