Temmuz 2017 Ayında Eklenen Konular

Çocuk ve Genç İşci Çalıştırma Koşulları: Çocuk işçilerin azami çalışma süreleri ne kadar olmalıdır,  Çocuklarda...
Kıdem Tazminatı Koşulları ve Hesaplanması:  Kıdem tazminatının ödenmesi için gereken koşullar nelerdir,  Kıdem tazminatı hakkı...
Fazla Mesai:  Fazla mesai İle ilgili bilgiler , fazla mesai nasıl hesaplanır, Hangi hallerde Hak...
Hangi işler ev hizmeti sayılır?:  Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır,...
ESGK Sorgulamalar : Sosyal Güvenlik ve Sgk Hizmet portalindeki değişmeler denediyle ESGK sistemindeki sorgulama linklerinin...
Kontrol Muayenesi: Malul olduğuna karar verilen ve aylık bağlanan sigortalının durumu ileriki tarihlerde değişebilir. Kurum bu...
Hizmet Dökümünde Gözükmeyen Primler: Bilindiği üzere hizmet dökümleri artık e devlet üzerinden alınmaktadır, fakat  bazen...
Yabancı Çalışanların İşsizlik Sigortasından Yararlanması:  5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28’inci maddesi çerçevesinde Mavi Kart...
Kamu Görevlilerinin Malullük Aylığı Hangi Hallerde Kesilmektedir? Malullük aylığı almakta iken; Kanuna tabi sigortalı olarak...
Malüllük Durumunun Tespiti ve Sevk İşlemleri : Sigortalıların veya işverenlerin malullükdurumunun tespiti için Kurumca yetkilendirilen...