Haziran 2017 Ayında Eklenen Konular

Çalışmadan Emekliliğin Sosyal Güvenlik Sistemimizdeki Yeri:  Sosyal güvenliği özel sigortacılıktan ayıran en önemli özellik “mecburilik...
İS Kazası Ve Meslek Hastalığı Sonucu Hak Sahiplerine  Nasıl Ölüm Geliri Bağlanır?:  SSK uygulamasında hak...
BAĞKUR 7020 SAYILI KANUN YAPILANDIRMA BAŞVURU FORMU BAĞKUR 7020 SAYILI KANUN YAPILANDIRMA BAŞVURU FORMU Başvuru...
İŞVEREN 7020 SAYILI KANUN BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURU FORMU İŞVEREN 7020 SAYILI KANUN BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURU...
7020 Sayılı Borç Taksitlendirme Başvru Formu:  Aşağıda  7020 sayılı kanun ile ilgili  başvuru form ve...
İşçi Ücretlerinden Yapılacak Haciz Kesintilerinde Yapılacak İşlemler:  Haciz, borcunu ödemeyen borçlunun menkul (taşınabilir), gayrimenkul (taşınmaz)...
İşe İade Davaları : Bir işçinin işe iade davası açabilmesi için bir kaç koşulun bir...
Hafta İçerisinde Rapor Veya İzin Alan İşçinin Hafta Tatili Hakkı:  Hafta Tatili Kanununa göre, işyerlerinin...
4/B Bağ-Kur Emekli Aylığı Hesaplama:  Bağ-Kur’luların emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan ve 1972 yılından beri süregelen...
7020 Sayılı Yapılandırma:  Başvuru Zamanı : Borçluların, kapsama giren Kurum alacaklarını yapılandırabilmeleri için 30/6/2017 tarihi...