Mayıs 2017 Ayında Eklenen Konular

Gelir Ve Aylıkların Birleşmesi 5510 sayılı Kanunun (01.10.2008) 54. maddesinde birden fazla dosya­dan gelir, aylık...
Şirket Ortaklarının Sigortalılığı:  Anonim şirketi yönetim kurulu üyesi olan ortakları, Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerinin...
Sürekli İş Görmezlik Geliri Hesaplama Sürekli İş Görmezlik Gelir: İş kazası veya meslek hastalığı halinde...
Sgk İşveren Prim Hesaplama Sgk İşveren Prim Hesaplama : Sgk Primleri İşveren tarafından ödenir. Aldığınız...
İsteğe Bağlı Sigorta Hesaplama : İsteğe bağlı sigorta primi prime esas kazancın alt sınırı ile...
Fazla Mesai Hesaplama:  Fazla Çalışma ve Fazla sürelerle Çalışma işçilerin normal  çalışma sürelerinin üzerinde çalıştırıldığı...
Kötü Niyet Tazminatı : İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti  peşin ödeyerek sözleşmeyi...
Kadın İşçiye Analık İzni ve  Ücretsiz İzin Sonrası Verilecek Kısmi Çalışma İzninin Şartları:  İşçiler, çocukları...
Emeklîlikte Kademe Durumu (8 Eylül 1999 Tarihinden Önce Sigortalı Olanlar):  08.09.1999 tarihinde; Kadın iştirakçilerden 20,...
İtibarı Hizmet ve Yaş Haddi 5510 sayılı Kanunun Geçici 7. maddesi birinci fıkrası hükmüne göre;...
Vergi İndiriminden Emeklilik Vergi İndiriminden Emeklilik  :  01.10.2008 5510 S.Kanun Öncesinde Sigortalılığı Olanlardan İlk İşe...
Fiili Hizmet Süresinin Yaş Haddinden Düşülmesi Prim ödeme gün sayısına eklenen fiili hizmet süresi zammının...
Yabancılar İçin Genel Saplık Sigortası Genel Sağlık Sigortasından yararlanacak yabancı uyruklular kimlerdir? Karşılıklılık esası dikkate...
Bağkur 4/b  Sigortalıların Kısmi Emeklilik Durumu 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı yasa...
Bağkur Kadın Sigortalıların Kademe Durumu 4/b Kapsamında (eski Bağ-Kur) sigortalı olan kadınlar için 4759 sayılı...
Yeniden Yapılandırma Yapılandırma Kapsamına Giren Borçlar İçin Nasıl Ve Nereye Başvuru Yapılması Gerekmekte ve Başvuru...
Emekli Aylığının Başlangıcı:  Emekli aylıklarının ne zaman başlayacağı 5434 sayılı Kanunun 91. maddesinde düzenlenmiştir. Buna...
SSK’Iıların Sigortalılık Başlangıç­ları Ne Zaman Başlamaktadır? : Sosyal sigorta ilişkisinin kurulması ve bu ilişki dolaysıyla Kurum-Sigortalı...
Sonraki Sayfa »