21.05.2018 - SSK Emekli

2014 Yılı İdari Para Cezalarında Bu Yıl Artış Var


2014 Yılı İdari Para Cezalarında  Bu Yıl  Artış Var

Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Had ve Tutarlar

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasında, Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86 ncı maddelerinde yer alan maktu had ve tutarların, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların % 5’ini aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı, Bakanlar Kurulunun, bu surette tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin (3) numaralı fıkrasında da 103 üncü maddede yer alan vergi tarifesinin gelir dilimi tutarları hakkında da yukarıdaki hükmün uygulanacağı öngörülmüştür.

Bu hüküm göz önüne alınarak Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alıp, 2013 yılında uygulanan had ve tutarların 2013 yılı için % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında1 arttırılması suretiyle belirlenen ve 2014 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar  tespit edilmiştir.

YENİDEN DEĞERLEME ORANINA GÖRE ÇALIŞMA HAYATINDA  İDARİ PARA CEZASI

KANUN NO KANUN ADI İPC ARTIŞ ORANI
854 Deniz İş  Kanunu 3,93%
4857 İş Kanunu 3,93%
5953 Basın İş Kanunu 3,93%
4817 Yabancıların Çalışma İzinleri Kanunu 3,93%
6356 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 3,93%
6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 3,93%
4904 Türkiye İş Kurumu Kanunu 3,93%

 

5510 SS ve GSSK GÖRE İDARİ PARA CEZASI

5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, aynı Kanunun 102. maddesi gereğince, fiil tarihinde geçerli olan ve 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen aylık asgari ücret dikkate alınarak idari para cezası uygulanması gerekmektedir.

Buna göre;

Ø  1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında işlenen fiiller için 1.071,00 TL,

Ø  1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında işlenen fiiller içinse 1.134,00 TL esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır.

 

 

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com

09.01.2014

 

 

Bir önceki yazımız olan Çalışan Üzerindeki Vergi Yükü 2014'te de Artmaya Devam Edecek başlıklı makalemizde gelir vergisi ve şevket tezel hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SORUN