Aralık 2013 Ayında Eklenen Konular

Malülen emekliye 971 lira aylık yalanı çabuk söndü  Şeker, kanser vs gibi hastalar artık malülen...
Engelli ve yaşlıları muhtaçlık kriteri ile yaktılar  Muhtaçlık kriteri Ağustos ayında değiştirildi ve binlerce engelli...
Yurtdışı Borçlanması Hakkında Değişiklik Var 5510 sayılı Kanuna göre borçlandırılacak yabancı ülkelerdeki çalışmalarla çakışan ülkemizdeki...
İş kazası geliri olan çalışıp emekli de olabilir  İş kazası veya meslek hastalığı geçirip yüzde...
İş kazası geliri olan çalışıp emekli de olabilir İş kazası veya meslek hastalığı geçirip yüzde...
Banka çalışanlarının fazla mesai parası “Torba” ile mi silecekler  20 bin sendikasız özel banka çalışanlarının...
***İŞVERENE PRİM AFFI İşçi çalıştırıp SGK’ya bildiren ve bu sebeple işveren prim borcu bulunan işverenlere...
Sağlıkta hizmete ulaşma kolaylaştıkça bazı suiistimaller de beraberinde geliyor. Özellikle bazı sağlık kuruluşlarında vatandaşların sağlık...