Haziran 2013 Ayında Eklenen Konular

Doğum İzni Kadın çalışanlara  doğumdan önce  8  ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam...
Aşağıdaki Genelgede ; İntibak işlemleri, İntibak aylığı hesaplanması ve Aylığa hak kazanma koşulları ile ilgili...
Borçlar Kanununda Yıllık İzin  Hizmet akdi kapsamında Borçlar Kanunu hükümlerine tabi olanlar için Yıllık İzin...
Devlet Memurlarında Yıllık İzin  Devlet Memurlarının Yıllık İzin Esasları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre...
Basın İş Hukukunda Yıllık İzin  Basın çalışanlarının yıllık izin sürelerini belirleyen yasal uygulama 5953 sayılı...
DENİZ İŞ HUKUKUNDA YILLIK İZİN Öncelikle Gemi Adamı Deniz İş Hukuku kapsamında çalışması halinde 854...
Doğum borçlanması Bağ-Kur’a sayılamaz Sosyal Güvenlik Kurumu, SSK’lı kadınların yaptığı doğum borçlanmasını, borçlanma için dilekçe...
Bir yıla yakın bir süredir iş sağlığı ve güvenliğini tartışıyoruz. Kanun çıktı ama henüz yönetmeliklerin...
SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan, emeklilik çalışmalarıyla ilgili detayları anlattı. Emekli aylığı alan 65 yaş...
RİSK DEĞERLENDİRME FORMLARI   Risk Değerlendirme Formu Excel Apartmanlar İçin Risk Değerleme Berber ve Kuaföerler...
RİSK DEĞERLENDİRMESİ Tehlike sınıfı ve çalışan sayısına bakılmaksızın, tüm işyerleri 30.12.2012 tarihinden itibaren risk değerlemesi...
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa’sı yürürlüğe 1.1.2013 günü girdi. İşyerinde istihdam edilecek iş...
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK DÜZENLEMELER Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az...
30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK DÜZENLEMELER 50’den az çalışanı olan ama tehlikeli ve çok tehlikeli...
1 OCAK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA YÜRÜRLÜĞE GİREN MADDELER I- 50’DEN FAZLA ÇALIŞANI OLAN AMA TEHLİKELİ VE...
30 HAZİRAN 2012 TARİHİ İTİBARIYLA YÜRÜRLÜĞE GİREN MADDELER Tehlike sınıfının belirlenmesi Madde 9- (1) İşyeri tehlike...
HANGİ MADDE NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR? 1) 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta...
YILLIK İZİN HAKLARINIZ  4857 Sayılı İş Kanunu’na tabi çalışanları için hazırladığım aşağıdaki bilgilere göre ne...
Sonraki Sayfa »