25.05.2018 - SSK Emekli

18 Yaş Öncesi Sigortalılık Emekliliğe Etkisi


18 Yaş Öncesi Sigortalılık Emekliliğe Etkisi           

Bilindiği gibi, 5510 sayılı Kanunun 38. maddesi 2. fıkrasında, “18 yaşından önce malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi olanların sigortalılık süresi, 18 yaşını doldurdukları tarihte başlamış kabul edilir. Bu tarihten önceki süreler için ödenen malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri, prim ödeme gün sayılarının hesabına dahil edilir.” denilmektedir.

Yine Kanunun Geçici 6. maddesinde, “17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Kanuna göre 1/4/1981 tarihinden önce malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tescil edilmiş olanlar hakkında, bu Kanunun 38. maddesinin ikinci fıkrasındaki sigortalılık süresinin 18 yaşın doldurulduğu tarihten başlayacağına ilişkin hükmü uygulanmaz/’denilmek suretiyle, 01.04.1981 tarihinden önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tescil edilmiş olanların 18 yaş öncesi hizmetlerinin sigortalılık sürelerinden sayılacağı belirtilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 12-99 Ek Genelgede; “506 scıyılı Kaiminin 60. maddesinin (G) bendi ve Geçiçi 54. maddesi gere­ğince. 01/04/1981 tarihinden sonra ve 18 yaşını doldurmadan önce malul­lük, yaşlılık ve öliim sigortalarına tescil edilmiş olanların, sigortalılık süre­leri 18 yaşını doldurdukları tarihte başlamış sayılmaktadır.

Bu uygulama, 506 sayılı Kanunun 60. maddesinde yaşlılık aylığı bağ­lanması için öngörülen sigortalılık süreleri ile sınırlı olup, yeni Kanunda bu hususta herhangi bir hüküm bulunmadığından, 506 sayılı Kanıma eklenen, Geçici 81. maddenin (B) bendi ve (C/b) alt bendinde belirtilen sigortalılık sürelerinin hesabında 18 yaş sınırlaması uygulanmayacağı” belirtilmiştir. “Kanuna Göre 4/l-(a) ve 4/1-(b) Kapsamındaki Sigortalıların Tahsis İşlem­leri” başlıklı, 22/07/2011 tarihli ve 2011/58 sayılı Genelgede de 12-99 Ek Genelgeye paralel düzenlemelere yer verilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu uygulaması bu yöndedir ve sigortalıların lehine bir sonuç doğurmaktadır. 506 sayılı Kanunun Geçici 81. maddesi yaşlılık aylığına hak kazanmada kademeli geçişi düzenlemektedir. Kademeli geçiş ile ilgili sigortalılık süresinin tespitinde 18 yaş sınırlamasının uygulanmaya­cağı 12-99 Ek Sayılı genelgede belirtilmektedir.

Yine, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 18 Kasım 2008 Tarih 2008-96 Sayılı Genelgede; 5510 sayılı Kanunun geçici 6. maddesinin birinci fıkrası gereğince 506 sayılı Kanuna göre 1/4/1981 tarihinden önce malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tescil edilmiş olanlar hakkında, 5510 sayılı Kanunun 38. maddesinin ikinci fıkrasındaki sigortalılık süresinin 18 yaşın doldurulduğu tarihten başlayacağına ilişkin hükmü uygulanmayacağı belirtilmiş sonrasında 2011/58 sayılı Genelgede aynı açıklamalar bir kez daha vurgulanmıştır. Diğer bir ifadeyle,

4(a) sigortalılarından, sigortalılık süresinin başlangıcı;

  • 04.1981 tarihinden önce ise sigortalılık süresinin başlangıç tarihi,
  • 04.1981 tarihinden sonra ise 18 yaşın doldurulduğu tarih,

sayılacaktır. Ancak, 18 yaşın öncesinde geçen çalışma süreleri prim ödeme gün sayısına ilave edilecektir.(Yarg. 21. H.D.; 05.12.2011 Tarih,

2011/2865 Esas, 2011/12137 Karar) Bu durum, 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı olan 4/a kapsamındaki sigortalılar için yalnızca yaşlılık aylığı bağlanmasında geçerli olup, malullük ve ölüm aylıklarında uygulanmayacağı, belirtilmiştir.

Özetlememiz gerekirse; 01.04.1981 tarihinden sonra ve 18 yaşını doldurmadan önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tescil edilmiş olanların, sigortalılık süreleri 18 yaşını doldurdukları tarihte başlamış sayılmaktadır. Özellikle belirtmemiz gerekirse, 18 yaş sorunu halen 01.04.1981 ile 08.09.1981 tarihleri arasında 18 yaşından önce işe başlamış kadınlar için geçerlidir. Şöyle ki. 08.09.1981 tarihinden önce sigortalı olan kadınlar 4441 sayılı kanun gereğince yaşa tabi olmaksızın eski sisteme göre emekli olacaklardır ama 01.04.1981 den sonra ve 18 yaşından önce işe girdikleri için 20 yıl sigortalılık süresi şartı nedeniyle 38 yaşından önce emekli olamayacaklardır. Erkekler ise her durumda en erken 44 yaşında emekli olacaklarına ve 18 yaşından önce sigortalı olanların sigortalılık süresini tamamlama yaşı -18+15=43 olacağına göre uygulamadan etkilenmeleri söz konusu olmayacaktır.

Örneğin; 19 Nisan 1972 doğumlu olan sigortalı 12 yaşında iken 19 Nisan 1984 tarihinde sigortalı olmuş ise 25 yıl sigorta, 48 yaş ve 5225 güne tabi olacak, 25 yıl sigortalılık süresi 19 Nisan 2015 tarihinde tamamlansa bile 48 yaş şartı ancak 19 Nisan 2020 tarihinde tamamlanacaktır. Bu durumda 18 yaşından önce sigortalı olmuş kişiler için emeklilik hesabı yapılırken 25 yaş şartı kontrolü yapmaya da gerek kalmayacak sadece yaş kontrolünün yapılması yeterli olacaktır. Özetle; 18 Yaşından önce sigortalı olanlar için emeklilik yaş tespitinde ilk giriş başlangıç sayılacaktır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 2 SORU
  1. Yakup dedi ki:

    Ben yüzde 41 özürlü raporuna ve vergi indirimine sahibim ikiside ömür boyu 02.12.1983 doğumluyum.ssk başlangıcın 01.09.1999 4080 gün ve 18 yıla tabiyim.ancak ilk ssk başlangıcında yaşım 16 olması emekliligimi 2 yıl daha uzatiyormus normalde bu 01.09.2017 de erken emekliliği hak ettim diye biliyorum.sgk bana 2 yıl daha beklemen lazım dedi.cvbiniz için şimdiden teşekkürler.

    1. Sgk Uzmanı dedi ki:

      sigortalılık süresi 18 yaşından itibaren başlar bu yüzden 18 yaşınızdan itibaren sigortalılık süresini doldurmanız gerek

SORU SORUN