20.06.2019 - SSK Emekli

15 YILDIR YÜRÜRLÜKTE ÇALIŞANLAR FARKINDA DEĞİL


15 YILDIR  YÜRÜRLÜKTE ÇALIŞANLAR FARKINDA DEĞİL

Çalışma hayatında sıklıkla karşılaştığımız önemli sorunlardan biri de kayıtdışı çalışmaktır.

 

İşçi işe alındığı ve fiilen çalışmaya başladığı andan itibaren sigortalılığı başlar.

 

İşveren ister bunu SGK bildirsin ,isterse bildirmesin.

 

Çalıştırılanlar, işe alınmalarıyla kendiliğinden sigortalı olacak, bunun sonucunda  sigortalılar ile işverenleri hakkında sigorta hak ve yükümlerinin, sigortalının işe alındığı tarihten itibaren başlayacak, dolayısıyla sigortalı olmak hak ve yükümünden kaçınılamayacak ve vazgeçilemeyecektir.

 

15 YILDIR YÜRÜRLÜKTE FARKINDA DEĞİLİZ

 

25.08.1999 tarihinde 4447 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunda değişiklik yapan Kanun yayınlanmıştır.

EK MADDE 40- (Ek : 25.08.1999 – 4447 / 16 md. Y.T.01.01.2000 ) Bu Kanunun 2 nci maddesine göre sigortalı sayılanlar, çalışmaya başladıklarını işe başladıkları tarihten itibaren 30 gün içinde Kuruma bildirirler. Bildirimler ile ilgili Kurumca yapılacak işlemlerin usul ve esasları, yönetmelikle belirlenir.

 

 

Bu Kanun yayınlandığı tarihten 2008/Ekim ayında yürürlüğe giren 5510 SS ve GSSK geçen süreçte hiçbir şekilde e-bildirge sisteminde düzenlemeye gidilmemiştir.

Sigortalılar bilgi verme açısından zamanın SSK ünitelerinde EK/7 verilirken sıkıntı yaşanmıştır.

Kısacana Üniteler bu evrakların nasıl işveren evrakları ile denkleştirileceği konusunda işlem yapmakta yetersiz kalmıştır.

 

5510 sayılı SS ve GSSK Aynı Konu Güncelliğini Koruyor:

Sigortalılar, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde,sigortalı olarak çalışmaya başladıklarını SGK’na bildirirler. Ancak, sigortalının kendini bildirmemesi, sigortalı aleyhine delil teşkil etmez.( 5510/8.madde ikinci fıkrada düzenlenmiştir.)

 

12.05.2010 Tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Sigortalı İşlemleri Yönetmeliğinde;

 Sigortalıların Kendilerini Bildirmesi Madde:12 ‘de açıklanmıştır:

(1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar, çalışmaya başladıklarını, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde, örneği Ek-3’te bulunan sigortalı bildirim belgesi ile doğrudan veya internet ya da benzeri ortamda Kuruma bildirirler. Kurumca, sigortalının ilgili işveren tarafından bildirilmediğinin ya da bildirildiği hâlde sigortalı bildirimi arasında farklılık bulunduğunun tespiti hâlinde, durum, taahhütlü bir yazıyla sigortalıya, gerekirse işverene bildirilir. Yapılan bildirimlerin sonucunda farklılık giderilemezse, kontrol ve denetim sonucuna göre işlem yapılır. Sigortalının kendini bildirmemesi, sigortalı aleyhine delil teşkil etmez.

 

2013/11 SAYILI GENELGE

Sigortalıların kendilerini bildirmesi

Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar, çalışmaya başladıklarını, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde, sigortalı bildirim belgesi (EK-9) ile doğrudan veya internet ya da benzeri ortamda Kuruma bildirebilirler.

Kurumca, sigortalının ilgili işveren tarafından bildirilmediğinin ya da bildirildiği halde sigortalı bildirimi arasında farklılık bulunduğunun tespiti halinde, durum, taahhütlü bir yazıyla sigortalıya, gerekirse işverene bildirilir. Yapılan bildirimlerin sonucunda farklılık giderilemezse, kontrol ve denetim sonucuna göre işlem yapılır. Sigortalının kendini bildirmemesi, sigortalı aleyhine delil teşkil etmez.

Üzerinden 15 yıllık bir süre geçmesine rağmen internet üzerinden bildirilme olasılığı yakalanmamıştır.

Alt yapının yetersiz olması ,bununla ilgili SGK çalışmanın halen hayata geçirilmediğini görmekteyiz.

Özellikle;

  • SSK’lı çalışan (4-1(a)) bildirim yapacak,
  • Çalışmaya başladığı tarihten itibaren  1 ay içinde bu işlemi yerine getirecektir.
  • EK/9 Belgesini dolduracak ,bizzat yada posta şartları ile gönderebilir.
  • SGK Bildirim belgesine dayanarak tutarsızlığı saptaması halinde taahhütlü bir yazıyla sigortalıya, gerekirse işverene bildirilir. Yapılan bildirimlerin sonucunda farklılık giderilemezse, kontrol ve denetim sonucuna göre işlem yapılır.

Kayıtdışının önlenmesinde öncelikle sigortalının kendini bildirimi sisteme entegre edilmesi halinde kayıtdışının önemli bir sorunu için de ilk adım atılacaktır.

 

Kaynağından sigortalı öncelikle kendisini bildirmesi sigortalılık açısından süre avantajını yakalama fırsatı bulurken SGK kayıtdışının üzerine hızla hareket etme imkanına kavuşacaktı.

 

SGK öncelikle sigortalama açısından kayıtdışılığa itilen kesim olan 4-1(a-SSK)’lı sigortalılardır.Çalışanların mağduriyetini önleme adına Sigortalının Kendini Bildirmesini teşvik edilmelidir.

 

Uygulamaya baktığımızda yaklaşık 15 yıla yakın süredir,bu işlemin bir türlü e-sigorta /e-devlet ortamında gönderilmesi konusunda alt yapı hazırlanmamıştır.

 

Uygulamada hayata geçirilmiş olsa idi Kadim Servisleri de gelen verilere göre hareket edecekti.

 

Uzun süredir ihmal edilmesinin başlıca nedeni kanunun bu maddesinin yeterince anlatılmamasından kaynaklanmaktadır.

 

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com

29.04.2014

Bir önceki yazımız olan DOĞUM BORÇLANMASI 3’E ÇIKIYOR başlıklı makalemizde ali tezel ve Doğum Borçlanması hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SORUN