22.10.2018 - SSK Emekli

10 İŞÇİNİN ÖLÜMÜNDE İHMALİ OLAN


10 İŞÇİNİN ÖLÜMÜNDE İHMALİ OLAN  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI/UZMANLARI  MÜFETTİŞLER VE YARGI ÖNÜNDE HESAP VERECEK

Ali Sami Yen Stadı’nın arazisine yapılan Rezidans  inşaatında kullanılan geçici inşaat asansörünün 32. kattan teknik hatadan kaynaklanan düşmesi ile birlikte zemine hızla çakılmış ,bunun sonucunda 10 inşaat işçisi hayatını kaybetmiştir.

Konuyla ilgili savcılık ve bakanlık müfettişleri soruşturmaya başlayacaktır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe konulduğunda İş Güvenliği Uzmanlarının bağımsız olması yönünde uyarmıştık.

İşverenden maaş alan iş güvenliği uzmanının objektif çalışma yönünden sıkıntı yaşanacaktı.

2013 yılından itibaren kanun yürürlükte olsa da ikincil mevzuatlar 2014 yılında tamamlandığından ,kanun ve yönetmelikler yeterince bilgi sahibi olunmadığı,İş Güvenliği ,İşçi Sağlığı Kültürü ülkemizde henüz yerleşmediği için bu kazalar neredeyse her ay ölümlü olarak karşımıza çıkıyor.

İş Güvenliği tedbirleri yetersiz kaldığında ölümler kaçınılmaz oluyor.

Bakanlık konuyla ilgili hazırladığı bilgilendirici bültende inşaatlarda kullanılan bu asansörler hakkında tanımlama yapılmıştır.

Personel Taşıma Amaçlı İnşaat Asansörleri

Ø  Personel taşıma amaçlı inşaat asansörünün  kullanımı eğitimli ve bunun için görevlendirilmiş bir kişi tarafından yapılmalıdır. Bu kişi aynı zamanda  ihtiyaç anında kabindeki acil indirme sistemini harekete geçirebilmeli ve düzenli olarak asansör  tesisatında gözle görülür eksiklikleri kontrol etmelidir.

Ø  Taşıma kafeslerini azami yük sınırını aşarak  zorlanmaycaktır.

Ø  Kafeslerdeki yükleri devrilme ve yuvarlanmalara karşı sağlamlaştırın.

Muayeneler

Ø  İşletme güvenliği kapsamında asansör tesisatları  kontrol edilmesi gereken tesisatlardır.

Ø  Muayene sonuçlarını muayene defterine koyulması ve defteri incelenmesi için asansör kumanda merkezinde hazır bulundurulacak.

Ø  İlk çalıştırmadan önce muayeneler yaptırılacak  ve her 2  yılda bir yetkili bir kişi tarafından muayene gereklidir. Her yeni inşaat alanında kurulurken, her  montajdan sonra yetkili bir kişi (uzman) tarafından muayene edilmelidir.

Bu asansörler kiralansa bile asıl işveren öncelikle İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda gerekli olan bakanlığın önerdiği muayene ve diğer şartları taşıyıp taşımadığı yönünde değerlendirme yapmalıdır.

Konuyla ilgili yapılacak soruşturmada ihmaller zinciri ortaya çıkacaktır.

GÖZLER O İNŞAATIN SORUMLU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARINA ÇEVİRİLECEKTİR

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

a) Rehberlik;

1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.

2) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.

3) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.

4) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.

b) Risk değerlendirmesi;

1) İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

c) Çalışma ortamı gözetimi;

1) Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.

2) İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.

ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.

2) Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde EK-2’deki örneğine uygun olarak hazırlamak.

3) Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

4) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

5)  Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG KATİP’ebildirmek.

d) İlgili birimlerle işbirliği;

1) İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.

2) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak.

3) Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak,

4) Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

 

YETKİLERİ

1) İş güvenliği uzmanının yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) İşverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin, iş güvenliği uzmanı tarafından belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirmek.

b) İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak.

c) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.

ç) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.

2) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen iş güvenliği uzmanları, çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle iş güvenliği uzmanının ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

İş Güvenliği Uzmanı tutulması gereken rapor defterine bu tip  asansörlerin işçilerin dediği gibi sürekli arızalı olduğunu raporlamamışsa,bunları görmezden gelmişse suç işlemiş olacaktır.

Kısaca kanunda ve yönetmelikteki yetkilerini kullanmaması halinde neticesi de ağır olacaktır.

ÇSGB Bağlı İş Müfettişleri olayı soruşturacak ,ihmal varsa işverene  İdari Para Cezaları uygulanacaktır.

SGK Müfettişleri gelen denetim raporlarına göre işverenin kaçınılmazlık ilkesi de dikkate alınarak İş Kazasından dolayı bağlanacak gelirlerden dolayı rucü işlemi yapılacaktır.

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com

08.09.2014

Bir önceki yazımız olan YURTDIŞI BORÇLANMASI başlıklı makalemizde vedat ikili, Yurt Dışı Borçlanma ve yurt dışı emeklilik hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SORUN