24.01.2019 - SSK Emekli

04/10/2000 tarihi ile 01/10/2008 tarihi arasında Vergi Borçlanma


04/10/2000 tarihi ile 01/10/2008 tarihi arasında varsa vergi mükellefiyet sürelerini borçlanabilmelerine imkan sağlanmıştır.

Söz konusu borçlanma hakkından Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendine tabi olan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile (3) numaralı alt bendine tabi anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarından vergi mükellefiyetlerinin devam etmesi nedeniyle 01/10/2008 tarihi itibari ile sigortalılıkları başlatılacak olanlar yararlandırılacaktır.

01/10/2008 tarihi itibari ile sigortalılıkları başlatılanlardan 04/10/2000 tarihi ile 01/10/2008 tarihi arasında vergi mükellefiyet süreleri bulunanlar, bu sürelerini belgelemek kaydıyla, 01/10/2008 tarihinden itibaren 6 ay içinde (01/04/2009 mesai bitimine kadar) (Ek-6)‘da yer alan “VERGİ BORÇLANMASI TALEP DİLEKÇESİ” ile talepte bulunmaları halinde borçlanabileceklerdir.

Bu nedenle, (Ek-8)‘de yer alan duyuru metninin çoğaltılıp, ünitenizde sigortalılar ile hak sahiplerinin görebilecekleri yerlere asılarak bunların bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

Belgelenen vergi mükellefiyet sürelerinin tamamı için Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine göre talep tarihinde beyan edilen prime esas kazancının % 32’si üzerinden hesaplanarak tebliğ edilen borçlanma tutarının tamamının 6 ay içinde ödenmesi gerekmektedir. Ancak, bu şekilde hesaplanan tutar 30/09/2008 tarihinde geçerli olan prim tablosundaki 24 üncü basamağın sağlık primi dahil tutarının üstünde olamayacaktır.

Vergi borçlanmasına ait borcun hesaplanmasına esas aylık prime esas kazanç, 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartı ile sigortalılar tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katıdır.

Sigortalıya (Ek-7)‘de yer alan yazı ile tebliğ edilen borç tutarının bu süre içerisinde tam olarak ödenmemesi halinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve ödenen tutarlar 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre iade edilecektir.

Sigortalılara 04/10/2000-01/10/2008 süresi vergiye tabi sürelerini talepte bulunarak borçlanma hakkı tanındığından, bu haktan yararlanarak borçlanma yapanların bu tarihler arasında diğer sosyal güvenlik kanunlarına göre çalışmalarının bulunması halinde bu çalışmaları iptal edilecektir. Bu nedenle sigortalılar kısmi borçlanma yapamayacakları ve diğer çalışma sürelerinin iptal edileceği konusunda mutlaka uyarılacak ve işlemleri yapılacaktır.

01/04/2009 tarihine kadar Kuruma başvurduğu halde ödeme süresi içerisinde vefat eden sigortalının hak sahipleri de söz konusu sürede borçlanma tutarının tamamını ödeyerek borçlanma hakkından yararlanabileceklerdir.

2008 yılı Ekim ayı başından önce geçen ve bu tarihten sonra geçici 8 inci maddeye göre borçlanılan sürelerle bu süreler ait kazançlar 1479 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre değerlendirilir.

Tahsil edilen prim tutarlarının toplam gün sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak günlük kazancın 30 katı alınarak, 30/09/2008 tarihinde geçerli olan prim tablosundan sağlık primli en yakın değere karşılık gelen basamak esas alınarak basamak tespiti yapılacak, borçlanılan süredeki yıllara ait kazançlar da bulunan basamak değerinin o yıllardaki değeri üzerinden belirlenecektir.

Örnek 1-01/01/2005 tarihinde gelir vergisi mükellefiyeti başlayan ve bu mükellefiyeti devam etmesine rağmen 01/10/2008 tarihine kadar Kuruma başvurarak kayıt ve tescilini yaptırmayan sigortalı (A), 01/01/2005-01/10/2008 tarihleri arasındaki vergi mükellefiyet sürelerini prime esas kazancın alt sınırı üzerinden borçlanmak için bağlı bulunduğu vergi dairesince onaylanmış sigortalı işe giriş bildirgesi ve vergi borçlanması talep formu ile 24/12/2008 tarihinde Kuruma başvurmuştur. Bu sigortalının 01/10/2008 tarihi itibari ile tescili yapılarak vergi borçlanma süresine ait borcun hesaplanması ve kazanç değerlendirilmesi aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

Borcun Hesaplanması

Başvuru tarihi : 24/12/2008

Vergi Mükellefiyet Süresi : 01/01/200501/10/2008 (3 yıl, 9 ay = 1350 gün)

Başvuru Tarihindeki Asgari Günlük Kazanç : 21,29 YTL

Borçlanma Tutarı : 21,29 x % 32 x 1350 = 9.197,28 YTL

Borcun Tebliğ Tarihi : 09/01/2009

Borcun Son Ödeme Tarihi : 09/07/2009

Kazanç Olarak Değerlendirme

Basamağa Esas Günlük Kazanç : 9.197,28 / 1350 = 6,81 YTL

Basamağa Esas Aylık Kazanç : 6,81 x 30 = 204,30 YTL

En Yakın Sağlıklı Prim Dahil Basamak Değeri : 1

Örnek 2-01/01/2001 tarihinde gelir vergisi mükellefiyeti başlayan ve bu mükellefiyeti devam etmesine rağmen 01/10/2008 tarihine kadar Kuruma başvurarak kayıt ve tescilini yaptırmayan sigortalı (B), 01/01/2001-01/10/2008 tarihleri arasındaki limited şirket ortaklığında geçen süresini borçlanmak için 01/04/2009 tarihine kadar Kuruma müracaat etmemiştir. Bu sigortalının borçlanmadığı sürelerin sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesine imkan bulunmadığından 01/04/2009 tarihinden sonra Kurumca tespit edilmesi veya kendisinin başvurması halinde sigortalılık başlangıç tarihi 01/10/2008 tarihi olarak dikkate alınacaktır.

Örnek 3-Anonim şirket kurucu ortağı ve yönetim kurulu üyesi olduğu halde 01/10/2008 tarihine kadar kayıt ve tescilini Kuruma yaptırmayan sigortalı (C), 15/04/2007-01/10/2008 tarihleri arasında geçen süresi için 26/12/2008 tarihinde şirket yetkilileri tarafından onaylanan sigortalı işe giriş bildirgesi ve borçlanma talep formu ile vergi mükellefi olduğu süreyi günlük 25 YTL prime esas kazanç üzerinden borçlanmak için müracaat etmiştir. Bu sigortalının 01/10/2008 tarihi itibari ile tescili yapılarak vergi borçlanma süresine ait borcu aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Borcun Hesaplanması

Başvuru Tarihi: 26/12/2008

Vergi Mükellefiyet Süresi : 15/04/2007-01/10/2008 (1 Yıl, 5 Ay, 16 Gün = 526 Gün)

Başvuru Tarihindeki Asgari Günlük Kazanç : 21,29 YTL

Borçlanmak İstenen Kazanç : 25 YTL

Borçlanma Tutarı : 25 x % 32 x 526 = 4.208 YTL

Borcun Tebliğ Tarihi : 25/02/2009

Borcun Son Ödeme Tarihi : 25/08/2009

Bu sigortalı tebliğ edilen borç tutarının 4.000 YTL’lik kısmını 24/08/2009 tarihinde ödemiş ve kalan 208 YTL’lik kısmını da ödememiştir. Bu durumda borcun tamamı ödenmediği için borçlanma işlemi iptal edilecektir.

Vergi borçlanması yapılan sürelere ilişkin prim ödeme gün sayıları toplam prim ödeme gün sayısına ilave edilecek, prime esas kazançları aylık bağlama işlemlerinde dikkate alınacaktır.

BORÇLANMA TALEP DİLEKÇE VE EKLERİ

Bir önceki yazımız olan Hizmet Borçlanmalarının Emeklilik Hesabına Etkisi başlıklı makalemizde hizmet borçlanması, hizmet borçlanması nedir ve hizmet borçlanması sorgulama hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SORUN