25.05.2018 - SSK Emekli

01.01.2000 Sonrası Sigortalı Olanların Aylık Hesabı


01.01.2000 Sonrası Sigortalı Olanların Aylık Hesabı

1999 yılı Ağustos ayında sosyal güvenlik sistemimizde kapsamlı bir değişiklik yapılmıştır. 4447 sayılı Kanun kapsamında yapılan değişiklik­lerle emeklilik için gerekli şartlar ağırlaştırılırken, aylık bağlama siste­minde de değişikliğe gidilmiştir.

Bu tarihe kadar memur, SSK’lı ve Bağ- Kur’lular için ortak olarak kullanılan gösterge sisteminden, güncelleme katsayısı sistemine geçilmiş, aylık bağlama oranı da düşürülmüştür. Bunun sonucu olarak, bu dönemde çalışmaya başlayanlar, 2000 öncesi başlangıcı olan sigortalılara göre daha düşük aylık almaktadırlar.

Bu dönemde ilk defa sigortalı olan SSK’lıların aylıkları aslında yu­karıda yaptığımız hesaplamanın aynısıdır. Sadece bu dönemde 2000 öncesi çalışma olmadığı için, hesaplamada gösterge sistemi kullanılmaz. Bu sigortalıların aylıkları hesaplanırken önce 01.01.2000 – 30.09.2008 dönemi kısmi aylığı, daha sonra da 01.10.2008 sonrası kısmi aylığı hesap­lanarak, bu iki aylığın toplamı bağlanır.

  1. 01.2000 – 30.09.2008 dönemi kısmi aylığının hesabı: Bu dö­nemin kısmi aylığı hesaplanırken şu adımlar takip edilir;
  2. Önce sigortalının bütün hizmetlerinin bu dönemde geçtiği kabul edilir. Buna göre güncellenmiş haliyle Ortalama Yıllık Kazanç bulunur.
  3. Daha sonra Aylık Bağlama Oranı tespit edilir. Bu oran tespit edilirken, kişinin prim ödeme gün sayısının ilk 3600 günü için %35, sonraki 5400 gün için %30 ve fazla olan her 360 gün için %1,5 olarak belirlenir.
  4. Aylık bağlama oranı ile ortalama yıllık kazanç çarpılıp 12’ye bö­lünür ve tam aylık bulunur. Sigortalının 01.01.2000-30.09.2008 arasındaki prim günü toplam prim gününe oranlanarak, Kısmi Aylık-1 bulunur. Örneğin toplam prim ödeme gün sayısının ya­rısı bu dönemde geçmişse, bu dönemin kısmi aylığı, tam aylığın yarısı olacaktır.
  5. 10.2008 sonrası kısmi aylığın hesabı: Bu dönemin kısmi aylı­ğının hesabı, bir önceki dönemle hemen hemen aynıdır. Ancak bu dö­nemin kazançları güncellenirken, Gelişme Hızının tamamı değil, %30’u dikkate alınır. Dolayısıyla bu dönemin kısmi aylığı, bir önceki döneme göre daha düşük olur.
  6. Bu dönemin kısmi aylığı hesaplanırken de önce 2008 yılı son dört ayı ve takip eden yılların kazançları emeklilik başvuru tari­hine kadar güncellenir. Güncellemede TÜFE oranları ve Gelişme Hızının %30’u dikkate alınır. Güncellenen rakamları sonrası Or­talama Yıllık Kazanç bulunur.
  7. Daha sonra bu dönemin Aylık Bağlama Oranı tespit edilir. Bu­nun için toplam prim gününün her 360 günü için %2 oram kulla­nılır. Çıkan toplam oran, Aylık Bağlama Oranıdır.
  8. Ortalama yıllık kazanç ile aylık bağlama oranı çarpılıp 12’ye bö­lünür ve bu dönemin tam aylığı bulunur. Bulunan bu tam aylık, 01.10.2008 sonrası prim gününün toplam prim günü içindeki oranıyla çarpılır ve Kısmi Aylık-2 bulunur.
  9. Kısmi Aylık-1 ve Kısmi Aylık-2’nin toplamı alınır ve kişiye bağ­lanacak aylık tespit edilir.
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SORUN