E-Devlet Emeklilik Hesaplama :  E devlet sisteminden emeklilik hesaplası yapmak için öncelikle e-Devlet Kapısı Şifresi, Mobil İmza, Elektronik İmza (e-imza), T.C. Kimlik Kartı veya internet bankacılığı ile e-Devlet Kapısı’na giriş...
Ssk Borç Sorgulama : Sosyal Güvenlik kurumuna Yani eski adıyla ssk yeni adıyla  sgk’ya  sadece  bir...
E-Devlet Emeklilik işlemleri Başvuru ve Takibi Ülkemizde Emeklilik Şartları  ne kadar zor  ve karmaşıksa  Emekli...
E-Devlet Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi Sigortalılar 30 Günlük çalışmalarının sonucunda Sağlıktan yararlanma şartları hak kazanacaklardır....
E-Devlet Emekli Aylığı Sorgulama: SSK’lıların Aylık Bağlanması Süreci: Emekliliğe hak kazanan SSK’lılara aylığın bağlanması için ,...
Ocak 2018 ayından itibaren SSK sigortalılığından bağlanacak dul-yetim aylıkları: . SSK gelir ve aylıklarında taban aylık ve gelir tutarları sigortalılık başlangıcı ve ölüm tarihlerine göre değişkenlik arz ediyor 2000 yılından önce...
4/B Bağ-Kur Emekli Aylığı Hesaplama:  Bağ-Kur’luların emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan ve 1972 yılından beri süregelen...
Gelir Ve Aylıkların Birleşmesi 5510 sayılı Kanunun (01.10.2008) 54. maddesinde birden fazla dosya­dan gelir, aylık...
Emekli Aylığının Başlangıcı:  Emekli aylıklarının ne zaman başlayacağı 5434 sayılı Kanunun 91. maddesinde düzenlenmiştir. Buna...
2022 Sayılı Kanuna Göre Bağlanan Aylıklar:  2022 sayılı Kanuna göre kişilere; Yaşlılık Aylığı (65 yaşından...
4/B Bağ-Kur Emekli Aylığı Hesaplama:  Bağ-Kur’luların emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan ve 1972 yılından beri süregelen sistem, esaslı olarak 1999 yılında 4447 sayılı Kanun ile değiştirildikten sonra 5510 sayılı Kanun ile...
Şirket Ortaklarının Sigortalılığı:  Anonim şirketi yönetim kurulu üyesi olan ortakları, Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerinin...
Bağkur 4/b  Sigortalıların Kısmi Emeklilik Durumu 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı yasa...
Bağkur Kadın Sigortalıların Kademe Durumu 4/b Kapsamında (eski Bağ-Kur) sigortalı olan kadınlar için 4759 sayılı...
4-B Bağkur Sigortalı KiMLER 4/B KAPSAMINDA BAĞKUR SiGORTALIDIR? : ÖZELLİKLER: Gelir vergisi mükellefi olanlar,Esnaf ve sanatkarlar ,Șirket ortakları,...
SSK’Iıların Sigortalılık Başlangıç­ları Ne Zaman Başlamaktadır? : Sosyal sigorta ilişkisinin kurulması ve bu ilişki dolaysıyla Kurum-Sigortalı ve işveren arasında yükümlülük hak ve men­faatlerin doğuşu açısından sigortalılığın başlangıcı büyük ö- nem arz...
30/04/2008 Sonrasında Sigortalı Olanların Emeklilik Hesabı 30.04.2008 sonrası sigortalı olanlar, yani sigorta başlangıcı 1 Mayıs...
08/09/1999 ila 30/04/2008 Tarihleri Arasında Sigortalı Olanların Emeklilik Hesabı Bu dönemde sigorta başlangıcı olan erkek...
1 Ekim 2008 Sonrası Tarım SSK Hemen belirtelim ki 1983 yılından beri uygulanmakta olan Tarım...
7200 Gün İle SGK’dan Emeklilik Şartları 30.04.2008 sonrası sgk’lı olanlar , yani sgk başlangıcı 01...
Emeklîlikte Kademe Durumu (8 Eylül 1999 Tarihinden Önce Sigortalı Olanlar):  08.09.1999 tarihinde; Kadın iştirakçilerden 20, erkek iştirakçilerden 25 fiili hizmet yılını dol­duranların istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır. Aşağıdaki Tablolar ve...
Memurlarda Evlenme ikramiyesi: Evlenmeleri sebebiyle dul ve yetim aylığı kesilen eş ve kız çocuklarla anaya...
İstifa Ettiği Halde Emekli İkramiyesi Alabilecek Memurlar:  Hizmet sürelerinin tamamını veya bir bölümü emekli sandığında...
18 Yaşının Altında Devlet Memuru Olarak Çalışma KAZAİ RÜŞT NEDİR NASIL KAZANILIR ? Kazai Rüşt...
Memurlar Emekli Sandığı Emeklilik Şartları 1.        ERKEK memurlar için emeklilik şartları: Eski adıyla TC Emekli Sandığı iştirakcisi  yeni...
BORÇLANMA
Yurt Dışı Borçlanmalarında İlk İşe Giriş Tarihi:  Sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülkelerdeki hizmetlerini, 3201 sayılı Kanuna göre borçlananların, sözleşme yapılan ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih,...
Almanya’daki Çocuk Yetiştirme Süreleri: Alman sosyal güvenlik mevzuatında 01.01.1986 tarihin­de yapılan değişiklikle çocuk yetiştirme sürelerinin de sigor­talılık süresi olarak değerlendirilmesine imkan sağlanmıştır. Yapılan düzenleme ile 01.01.1921...
Uzman Ve Usta Öğretici Olarak Çalışanların Borçlanması: 6111 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 31. madde hükmüne göre; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece...
Borçlanma 2017: Hizmet borçlanması yapacaklar için 2017 Yılı asgari rakamları aşağıda verilmiştir.  Borçlanma yapmadan önce mutlaka  aşağıda vermiş olduğumuz yazıları okuyunuz. Yurt Dışı Borçlanması :...
Askerlik-Yurtdışı ve Diğer Borçlanmalarda Sigortalılığın Başlangıcı Sigortalılık süresinin başlangıcının tespitinde askerlik borçlanması, yurt­dışı hizmet borçlanması, diğer borçlanmalar (doktora, avukatlık stajı gibi) ile itibarı hizmet süreleri de...
Polislerde Borçlanma Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam...
04/10/2000 tarihi ile 01/10/2008 tarihi arasında varsa vergi mükellefiyet sürelerini borçlanabilmelerine imkan sağlanmıştır. Söz konusu borçlanma hakkından Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin...
Er veya Erbaş Olarak Silah Altında veya Yedek Subay Okulunda Geçen Süreler 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile muvazzaf ve...
Avukatlara Mahsus Borçlanma 5510 sayılı Kanun’un 41. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendiyle sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların nor­mal staj sürelerinin borçlandırılması hususunda yapılan dü­zenlemeyle, borçlandırılan...
Doktorlara Mahsus Borçlanmalar 1.Tıpta Uzmanlık Süreleri Sigortalıların sosyal güvenlik kanununa tabi olmaksızın yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri tıpta uzmanlık öğre­nim süreleri borçlandırılacaktır82. Tıpta uzmanlık...
Memurlarda Aylıksız İzinde Geçen Sürelerin Borç­lanması Kanunun 4. maddesjnin birinci fıkrasının (c) bendi kap­samındaki sigortalıların tabi oldukları personel mevzuatı hü­kümlerine göre kullandıkları ücretsiz izin süreleri...
Borçlanmalarda Bulgaristan Göçmenlerinin Özel Durumu Bulgaristan göçmeni soydaşlarımız Türkiye’ye gelişlerinden sonra, sosyal güvenlik açısından önemli bir sorunla karşılaştılar. Türkiye’nin Bulgaristan’la ikili sosyal güvenlik sözleşmesi yoktu....
GÜNCEL KONULAR
Ocak 2018 ayından itibaren SSK sigortalılığından bağlanacak dul-yetim aylıkları: . SSK gelir ve aylıklarında taban aylık ve gelir tutarları sigortalılık başlangıcı ve ölüm tarihlerine göre değişkenlik...
5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’ndeki değişiklikler emeklilik ve benzeri haklarda önemli yenilikler meydana getiriyordu. Yargıya intikal eden sorunlar sonrasında...
05 Aralık 2017 Günü Resmi gazetede yayınlanan yönetmelik ile sosyal sigorta işlemleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik çıkmıştır. Bu yönetmelikte  özellikle  Bildirge ve beyannamelerin kasten...
Tazminat: Tazminat deyince aklımıza ilk gelen kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı gelir . Fakat aşağıdaki yazımızda da Görüldüğü üzere talep edebileceğimiz  9 tazminat çeşidi vardır. ...
Emeklilik e-devlet’le yapılacak:  Emeklilik, sigorta işlemleri e-devlet üzerinden yapılacak. Ev hizmetlerinde uygulanan kolay işverenlik (sigortalılık işlemlerinin kolaylaştırılması) bir sigortalı çalıştıran bakkal, berber, lokanta, eczane gibi...
SSK primi yatmayana erken emeklilik:  Çalışanların çoğu bir işyerine girdiğinde aylarca sigortası yapılmıyor. Yasa, primi eksik yatana ya da yatırılmayana ‘hizmet tespit davası’ açma hakkı...
Yurt Dışı Borçlanmalarında İlk İşe Giriş Tarihi:  Sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülkelerdeki hizmetlerini, 3201 sayılı Kanuna göre borçlananların, sözleşme yapılan ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih,...
Sigortalı çalışma Emekli Sandığından alınan yetim aylığını kesmez:   Soru: 1993 yılında babam öldü. O günden beri babamdan aylık almaktayım. SSK’lı olarak bir iş girip çalışmaya...